Steun voor duurzame energie

Er blijkt veel draagvlak voor projecten voor de opwekking van duurzame energie onder jongeren van 12 tot 30 jaar. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Uit het onderzoek blijkt dat er meer steun is voor de opwekking van zonne-energie dan windenergie. Het plaatsen van zonnepanelen op daken is de grote winnaar onder de aan het onderzoek participerende jongeren. Zij vinden dit met afstand de beste manier om duurzame energie op te wekken, gevolgd door zonnepaneelvelden op land en water. Daarna volgen windmolenparken op water en als laatste windmolenparken op land. Ondanks dat dit de minst geliefde manieren zijn om duurzame energie op te wekken krijgen ook deze installaties nog van 56 tot 68% van de jongeren steun. Het is dus duidelijk dat duurzame energie een belangrijk onderwerp is voor deze leeftijdscategorie.

Groei verkoop zonnepanelen

Ondanks de Coronacrisis blijft de verkoop van zonnepanelen stijgen. Er wordt zelfs een nieuw record verwacht voor de wereldwijde verkoop van zonnepanelen in 2021. Aan het begin van het jaar was er een daling in de wereldwijde markt die veroorzaakt werd door de lockdowns die overal ter wereld ingesteld werden. Nu de lockdowns veelal opgeheven zijn trekt de markt weer aan. Één van de redenen van de verwachte stijging is dat veel projecten door de coronacrisis zijn uitgesteld naar 2021. We zien echter al jaren een trend van stijgende vraag naar zonne-energie. Men wordt steeds meer klimaatbewust en ziet ook de financiële voordelen van een zonne-installatie in. De verwachting is dat er volgend jaar overal ter wereld een aanhoudende vraag zal zijn.

Een bijkomend effect van deze groei is een stijging van werkgelegenheid in deze sector. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een onderzoek gepubliceerd op 30 oktober dit jaar. Er is in de afgelopen jaren al een grote stijging geweest van de investeringen in duurzame energie van 1,7 miljard euro in 2008 naar 4 miljard euro in 2018. Deze toename van investeringen was vooral de stijging in investeringen in zonne-energie. Uit deze groei in investeringen is een groei in werkgelegenheid ontstaan. Het plaatsen van zonne-installaties is arbeidsintensief werk waardoor er relatief veel werkgelegenheid is bijgekomen. Zo dragen wij als sector niet alleen bij aan een duurzame toekomst maar ook aan een gezonde economie.