Subsidies en voordelen

De overheid wil duurzame energie actief stimuleren. In 2023 moet 16 procent van al onze energie duurzaam zijn opgewekt. Om dit doel te bereiken, bestaan er diverse regelingen voor bedrijven om met overheidssteun bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen.

zonnepanelen Den Haag - Zonne Energie Op Maat -

Bedrijfssubsidies

De overheid wil duurzame energie stimuleren. In 2023 moet 16 procent van al onze energie duurzaam zijn opgewekt. Om dit doel te bereiken, bestaan er diverse regelingen om met overheidssteun bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen.

De Energie Investerings Aftrek (EIA)

Investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie mag je aftrekken onder de EIA. Bovenop de gebruikelijke afschrijving mag je 41,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Op de website van AgentschapNL staat de energielijst, met alle middelen die je fiscaal gunstig onder de EIA mag aftrekken. Zonnepanelen, zowel die alleen energie opwekken als de panelen die gecombineerd energie en warmte opwekken, staan op de lijst.
Let op: Een aanvraag voor EIA moet je binnen drie maanden nadat je de opdracht hebt gegeven voor een energiezuinige investering of de bestelling hebt gedaan. Je moet de aanvraag indienen via het e-loket van AgentschapNL.

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Investeer jij tussen de 2.300 en 306.931 euro in zonnepanelen voor je bedrijf? Dan kun je eenmalig aanspraak maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zonnepanelen vallen onder de middelen waar je volgens deze regeling in mag investeren. Let op: je mag deze aftrek naast de Energie Investerings Aftrek gebruiken.

Tot 2.300 euro 0 procent
2.301 tot 55.248 euro 28 procent
55.249 tot 102.311 euro 15.470 euro
102.311 tot 306.931 euro

15.470 euro min 7,56 procent van het

investeringsdeel boven 102.311 euro

Meer dan 306.931 euro 0 procent

Versneld afschrijven investeringen

Zoals elke investering in je bedrijf, mag je de aanschafkosten voor zonnepanelen versneld aftrekken van de winst. In 2013 mag je al 50 procent afschrijven. Deze regeling, die investeringen moet stimuleren, zorgt nu voor een lagere belastingaanslag maar maakt wel dat je in de jaren daarna minder mag aftrekken. Je mag de investering ook gewoon in vijf jaar aftrekken.
Deze regeling kun je naast de EIA en de KIA gebruiken.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Als je meer dan 15 KwP aan zonne-energie opwekt of meer dan 100 vierkante meter voor zonthermie hebt ingericht, kom je in aanmerking voor de SDE+. Voor deze regeling kun je tussen 4 april 2013, 9:00 uur en 19 december 2013, 17:00 uur, een aanvraag indienen via het e-loket van AgentschapNL. Op is op en de subsidie op zonnepanelen is populair. De regeling wordt daarom in fases opengesteld.
Via de SDE+ regeling wordt het prijsverschil tussen grijze energie en groene energie vergoed. Je kunt je opgewekte energie of warmte dus gewoon op de energiemarkt kwijt zonder dat je een hogere prijs hoeft te vragen. De correctiebedragen die de overheid toekent, hangen af van de energieprijs en je productie. Kijk voor rekenvoorbeelden en meer informatie op de website van AgentschapNL.