Subsidies en voordelen

Het verschilt per gemeente of er subsidieregelingen zijn voor het aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen. Informeer hiervoor bij uw gemeente. Naast subsidies die specifiek zijn voor het plaatsen van zonnepanelen zijn er ook subsidies voor het verduurzamen van de woning. Informatie hierover is ook bij de gemeente te verkrijgen. De gemeente Den Haag heeft bijvoorbeeld momenteel subsidies beschikbaar gesteld.

zonnepanelen Den Haag - Zonne Energie Op Maat

Subsidie per gemeente

Regelmatig zijn er subsidies beschikbaar of andere vormen van teruggave (BTW) mogelijk. Zonne-Energie Op Maat is hier altijd van op de hoogte en kan hierin adviseren. U kunt hiermee de terugverdientijd nog verder verkorten.

Op de website van de gemeente Den Haag is daar meer informatie over te vinden

Belasting terugkrijgen

U kunt een deel van de aanschafkosten terugkrijgen via de belastingdienst. Het gaat dan om het btw-bedrag op de aanschaf plus de installatie van de panelen. Dat geldt voor bedrijven en VVE’s, maar ook voor u als particulier. Er zijn wel wat handelingen voor nodig.

Op de website van belastingdienst kunt u daar meer informatie over vinden

Vergunning nodig?

Voor het plaatsen van zonnepanelen is in de meeste gevallen geen vergunning nodig. Wanneer er sprake is van een monument of beschermd stadsgezicht zal het moeten worden beoordeeld. Bij beschermd stadsgezicht zijn zonnepanelen op het achterdak onder voorwaarden vergunningvrij toegestaan.

Op de website van de gemeente Den Haag is daar meer informatie over te vinden

Kijk ook op de website van De Belastingdienst voor meer informatie