1Woonsituatie
2Persoonsgegevens
  • Heeft u een bepaalde termijn in gedachten voor het plaatsen van de zonnepanelen?
  • Weet u ongeveer wat het huidig jaarverbruik is? Een schatting mag ook.