Oplossingen bij problemen

Komt u er niet direct uit? Bel ons (070) 262 94 16 of stuur een email: info@zonneenergieopmaat.nl.

zonnepanelen Den Haag - Zonne Energie Op Maat

Omnik

zonnepanelen Den Haag - Zonne Energie Op Maat

Good We

zonnepanelen Den Haag - Zonne Energie Op Maat -

Solar Edge

Wifiprobleem Omnik omvormer

Wanneer u geen gegevens meer doorkrijgt via de app van Omnik is de kans groot dat de Wifi-verbinding is verbroken. Deze moet worden hersteld.
Wat vaak werkt is het systeem resetten. Controleer of er een nieuw wachtwoord is aangemaakt op het wifinetwerk of er een nieuw internetmodem of router is geplaatst. Bij een oudere omvormer kunt u dit doen door de omvormer zelf uit te zetten (op de knop drukken) en de groep in de groepenkast, waarop de omvormer staat aangesloten, uit te zetten. Bij een nieuwe omvormer, kunt u de omvormer zelf niet uit zetten en zet u alleen de groep in de groepenkast uit. Nu moet u vijftien minuten wachten en erna alles weer aanzetten: eerst de groepenkast eb vervolgens de omvormer. Over het algemeen wordt de verbinding nu vanzelf weer hersteld. Dit kan 1 tot 2 uur duren.

Foutmeldingen Omnik 1e generatie (TL), tot 2016

Error nr. Display melding Beschrijving
00 GFCI failure Storing detectiecircuit voor aardlekstroom
01 Hole Sense Device Fault Interne hardware fout
02 Reference Device Fault Referentie fout
03 DCI ENS Fault DCI consistent fout
04 GFCI ENS Fault GFCI consistent fout
05 Bus Low Voltage Fault BUS spanning te laag
06 High DC bus DC BUS-spanning te hoog
07 Master Device Fault Master hardware fout
08 Master Delta Grid Z Fault
09 Utility loss Uitval/storing stroomnet
10 Ground 1 fault Aardings fout
11 Bus Voltage Fault BUS spanning buiten bereik
12 10min Over Volt 10min spanning buiten bereik
13 Over Temp Fault Te hoge temperatuur
14 Auto Test Fail Alleen in Italië
15 PV Voltage Fault Spanningsfout bij DC-ingang
16 Fan Fault Ventilatorstoring
17 VAC Failure Netspanning buiten bereik
18 Isolation Fault Isolatie probleem
19 Current DC Offset DC spanning buiten bereik
20 Consistent Fault Consistent hardware fout
21 ENS Grid Z Fault Consistent AC fout
22 ENS Grid Freq Fault Consistent AC frequentie fout
23 ENS Grid Voltage Fault Consistent AC spannings fout
24 AC Relay Failure AC relais fout
25 Relay Check Fail AC relais detectie fout
26 Slave Grid Z Fault Slave AC fout
27 Master Grid V Fault Master AC fout
28 Slave Grid Freq Fault Slave AC frequentie fout
29 Master Grid Freq Fault Master AC frequentie fout
30 EEPROM Fault Storing geheugenchip
31 SCI Failure Interne communicatie fout