Nieuwsbrief Voorjaar 2017

De maanden met hoge opbrengsten staan weer voor de deur. Vanaf maart/april staat de zon hoger en worden de dagen langer. De dagopbrengsten worden dan veel hoger. Een goede tijd om zonnepanelen op uw dak te plaatsen en minimaal 25 jaar te profiteren van uw eigen energie. Zonne-Energie Op Maat staat niet stil. Inmiddels zijn er meer dan 1.000 projecten uitgevoerd en is ons personeelbestand gegroeid naar 8 mensen. We blijven innovatief denken bij alle projecten, willen de klant tevreden hebben en werken graag samen met bedrijven en gemeentes die dezelfde focus hebben. Zonne-Energie Op Maat heeft een eigen kwaliteitssysteem, Arbo- en Milieu handboek en werkt zo duurzaam mogelijk. Inmiddels hebben we twee volledig electrische voertuigen aangeschaft, een personenauto en een kleine bus. Uiteraard worden deze opgeladen met zonne-energie. Zonne-Energie Op Maat past meer JA Solar panelen toe in projecten. JA Solar is in 2016 op de 5e plaats geeindigd wat betreft de plaatsing van het totaal aantal Wattpiek (Wp). Binnenkort starten we met een pilot voor een hybride systeem, dat direct accu’s oplaadt en bij volledige lading overschakeld naar het standaard net.

Nieuwe projecten

We blijven actief op verschillende markten. Veel projecten worden bij particulieren uitgevoerd, maar ook steeds meer voor bedrijven en gemeenten. Afgelopen jaar hebben we een school in Rhoon voorzien van zonnepanelen, binnenkort starten we in dezelfde gemeente met het plaatsen van 362 panelen op een sporthal, met een parallel systeem van Solar Edge.

Recent hebben we in Reeuwijk bij het bedrijf ‘Case Management’ 120 zonnepanelen geplaatst. Dit project maakt deel uit van een mantelovereenkomst die we hebben voor bedrijven in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Er is hiervoor veel interesse. Het gaat in de basis om het bedrijven terrein ‘Zoutman’.

We hebben al op veel verschilende gebouwen zonnepanelen geplaatst. Zo hebben we een manee, sporthal, school, buitenwoning, tuinhuis, jachthaven, voetbalclub, strandpaviljoen, VvE, bezoekerscentrum en binnenkort onze eerste woonboot voorzien van een volledige zonneinstallatie. In de Vrijburgstraat, Wildenborch, Joan Maetsuykerstraat, Veenderij en ’t Lien zijn collectieven uitgevoerd of worden binnenkort geplaatst. In de zomer starten we met de plaatsing op een hotel in Amsterdam, waarbij we een speciaal frame ontwikkelen voor het complexe dak. Iedere week starten we met nieuwe projecten. U bent welkom om een keer te komen kijken, neem hiervoor contact op met Fenna Bosgraaf, onze Office manager, binnendienst@zonneenergieopmaat.nl.

Salderingsregeling

Over de salderingsregeling wordt veel gezegd en geschreven. We weten het niet precies. Maar gezien de doelstellingen en verplichtingen van Nederland binnen de Europese Unie lijkt het bijna onmogelijk dat de salderingsregeling in 2020 wordt afgeschaft. Onderstaand een interview met Minister Kamp hierover:

´Minister Kamp heeft de vaste commissie voor Economische Zaken een officiële reactie gestuurd naar aanleiding van het rapport ‘Zon voor iedereen’ van de stichting Zonnestroom Ondernemers Nederland (ZON).

Minister Kamp van Economische Zaken nam het rapport ‘Zon voor iedereen’ eind september in ontvangst. De vaste commissie voor Economische Zaken verzocht de minister te reageren op het door ZON opgestelde rapport.

Minister Kamp stelt in zijn brief aan de commissie het volgende: ‘De stichting Z.O.N. wil dat zonne-energie als volwassen technologie aan de energiemix deelneemt. In het rapport wordt de energietransitie beschreven als een majeur veranderingsproces waarbij een breed draagvlak onontbeerlijk is. De stichting Z.O.N. stelt dat dit vereist dat er mogelijkheden voor iedereen zijn om te participeren en wijst op onderzoek waaruit blijkt dat zonne-energie door burgers in Nederland als meest aantrekkelijke vorm van hernieuwbare energieopwekking en als ‘het meest dichtbij’ wordt ervaren. Voor zonne-energieopwekking wordt in het rapport binnen 7 jaar een groei van 5 PetaJoule (PJ) naar minstens 17 PJ voorzien, met saldering als cruciaal ‘smeermiddel’ voor de transitie. … de staatssecretaris van Financiën en ikzelf hebben besloten om de salderingsregeling nog dit jaar te evalueren. Dit mede gezien de verschillende signalen die ik heb gekregen over de groeiende investeringsonzekerheid met betrekking tot zonnepanelen als gevolg van onzekerheid over de toekomst van de salderingsregeling. Voor beantwoording van de vraag hoe de regeling na 2020 vorm te geven, bekijk ik de regeling in de bredere context van de stimulering van zonne-energie en de gewenste groei van decentrale hernieuwbare energieopwekking.’

Kamp stelt verder: ‘De auteurs bepleiten meer onderzoek naar batterijen op het niveau van woningen om opgewekte energie binnen een etmaal te gebruiken, alsook meer onderzoek naar seizoen overbruggende energieopslag op centraal niveau. Ik onderschrijf dat energieopslag van cruciaal belang is voor de energietransitie.’

Toekomst of heden; brug en wegen met zonnecellen

Dura Vermeer bouwt in Hengelo brug met zonnecellen in wegdek

De gemeente Hengelo heeft het vervangen van de oude Boekelosebrug in Hengelo gegund aan Dura Vermeer. Het bouwbedrijf gaat het asfalt op de brug uitrusten met zonnecellen.

De nieuwe Boekelosebrug over het Twentekanaal is onderdeel van de Laan Hart van Zuid; de verbinding tussen het centrum van Hengelo en de A35. De gemeente wilde voor de Boekelosebrug een onderscheidend ontwerp en koos voor dat van architectenbureau Ney en Partners uit Brussel en Dura Vermeer. Met deze architect heeft Dura Vermeer ook de Verlengde Waalbrug en de Promenadebrug bij Nijmegen gebouwd.

De Boekelosebrug wordt volgens de betrokkenen de eerste nul-op-de-meter brug in Nederland met berijdbare zonnepanelen. Met het integreren van zonnepanelen van Wattway van het Franse Colas in de asfaltconstructie voorziet de brug in haar eigen energie voor onder andere verlichting. De bouw van de Boekelosebrug start in september van 2017. Het is de bedoeling dat de nieuwe brug begin 2019 gereed is.

Parallel of serieel

Steeds meer projecten worden door ons met Solar Edge uitgevoerd. Het voordeel van dit systeem is dat elk paneel per stuk wordt aangestuurd en kan worden gemonitord. Bij sommige projecten kan het niet anders, veel projecten kunnen ook serieel worden aangestuurd. Wij adviseren klanten hierin en baseren ons op de situatie, vandaar dat we ook altijd langskomen. We bieden een systeem aan dat prijstechnisch het beste rendeert. Maar het neemt niet weg dat parallel aansturen altijd beter is. Dus gaat u voor topkwaliteit, dan adviseren we om uw installatie te laten sturen door Solar Edge. Uiteraard kunnen onze adviseurs u hierin helpen. Neem contact op met Wilko van den Berg, sales@zonneenergieopmaat.nl of Jan van Soeren, advies@zonneenergieopmaat.nl.

Oplevering school in Rhoon

Zonne-Energie Op Maat heeft recent 498 panelen op een basisschool in Rhoon geinstalleerd. Dat wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 1200 Kinderen doen mee aan een kleurwedstrijd. Hiermee kunnen ze leuke prijzen winnen. De ouders worden hiermee ook op de hoogte gebracht van duurzaamheid en de groene school waarop hun kinderen zitten.

Oude offerte en nog steeds interesse?

Wellicht heeft u in het verleden een offerte aangevraagd inzake zonne-energie en is het er om uiteenlopende redenen niet van gekomen. Uiteraard kunt u ons altijd vragen om een nieuwe offerte, met de nieuwste materialen. De prijzen zijn gedaald, dus de kans is groot dat u een aantrekkelijkere prijs krijgt aangeboden. U kunt altijd bij ons terecht. Bel ons op 070 – 2629416 of mail naar info@zonneenergieopmaat.nl

Projecten van Zonne-Energie Op Maat

Voor de meeste wijken en straten gelden collectieve voordelen. Daar kunnen de bewoners nog steeds gebruik van maken. Bijvoorbeeld in de wijken/straten:

 • Wijk Duivenvoorde, Leidschendam
 • Wijk Wielingen, Alphen aan den Rijn
 • Wijk ‘van Royenstraat’ Voorburg
 • Wijk Bezuidenhout, Jacob Mosselstraat Den Haag
 • VvE de Waterrand in Alphen aan den Rijn
 • Darwinstraat Den Haag
 • Beetsstraat Den Haag
 • Lammenschansweg Leiden
 • Beethovenlaan Leidschendam
 • Groningsestraat Den Haag/Scheveningen
 • Fellowshiplaan Ypenburg
 • Mgr. P.J. Willekenslaan Rijswijk
 • Laan van Meerdervoort Den Haag
 • Vrijburgstraat Voorburg

Uiteraard kunnen andere wijken ook hun voordeel doen met een collectieve actie. Dat kan al vanaf 2 woningen! Mail voor informatie naar info@zonneenergieopmaat.nl, of bel 070-2 62 94 16.

Informatie, offerte of afspraak

Bent u reeds klant van ons en hoort u kennissen/familie/buren in uw omgeving praten over zonnepanelen? Wij gaan graag geheel vrijblijvend bij ze langs om samen met hen de mogelijkheden van het zelf opwekken van energie te bespreken. Uiteraard kunt u ons bellen of mailen. Een eenvoudige reply op de nieuwsbrief met uw vraag is al voldoende. Bel ons op 070 – 2629416 of mail naar info@zonneenergieopmaat.nl.