Nieuwe subsidieregeling Rijksoverheid voor zonnepanelen, zonneboilers en led bij sportverenigingen

01-09-2015
Sportverenigingen die maatregelen nemen om energieverbruik te verminderen krijgen een subsidie van 30 procent van de investering. Een subsidie kan vanaf 4 januari 2016 aangevraagd worden.Er is 6 miljoen beschikbaar.
http://solarmagazine.nl/u/news/nuonbesparen-fullscreen.jpg
De redactie berichtte afgelopen maart al over en motie uit december 2012 die er toe leidde dat het kabinet drukdoende was om per 1 januari 2016 een subsidieregeling voor energiebesparing en duurzame energie – bij sportverenigingen in het leven te roepen. De subsidieregeling is op 1 september 2015 gepubliceerd in de Staatscourant en in werking getreden en onder meer zonnepanelen, zonneboilers en led-verlichting worden gesubsidieerd.
Sportverenigingen en sportstichtingen, aangesloten bij NOC*NSF, met een eigen sportaccommodatie kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling.Het is mogelijk dat een subsidieaanvraag door een intermediair namens een sportvereniging of sportstichting wordt ingediend. Hierbij kan gedacht worden aan een collectieve subsidieaanvraag door een sportbond voor bij die sportbond aangesloten sportverenigingen. De subsidie komt direct terecht bij de sportvereniging.

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; de arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30 procent en voor sportstichtingen 15 procent. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.
Er kan maximaal 125.000 euro subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. ,Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan 3.000 euro komen niet in aanmerking.