Waarom is het zonnepaneel op internet aangesloten?

Het zonnepaneel is niet op internet aangesloten, maar de omvormer. Hiermee kunt u va n dag tot dag inzien wat uw opgewekt vermogen is, wat de pieken zijn, etc. U kunt dit zien op de website www.omnikportal.com en dan kiezen voor public sites.