Subsidie zonnepanelen Westland voor Verenigingen

De gemeente trekt de komende jaren een half miljoen euro uit om verenigingen te stimuleren duurzame energie op te wekken. Sport- en culturele verenigingen kunnen vanaf 1 maart 2014 een subsidie aanvragen. Deze subsidie omvat 25% van het investeringsbedrag van zonnepanelen, zonneboilers, of andere vormen van duurzame energieopwekking. De regeling draagt bij aan de ambitie van Westland om de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te zijn.

Steuntje in de rug

Wethouder Mohamed El Mokaddem (sport), ziet dat verenigingen nog veel winst kunnen halen uit een duurzamere bedrijfsvoering. El Mokaddem roept de Westlandse sport- en cultuurverenigingen op om gebruik te maken van deze regeling. Het draagt niet alleen bij aan economische, maar ook aan sociale duurzaamheid.  “Verduurzaming biedt meerwaarde voor de vereniging in de samenwerking. Via crowdfunding kunnen leden en sponsoren betrokken worden bij het duurzaam verenigen. Dit biedt alleen maar kansen. De ambitie om aan de slag te gaan met duurzaamheid is aanwezig bij sportclubs. Maar de kennis, tijd en investeringsruimte om het concreet te maken, ontbreekt vaak. Gemeente Westland heeft daarom besloten de clubs met deze subsidie een extra steuntje in rug te geven”.

Half miljoen in 4 jaar

Er wordt veel animo voor de regeling verwacht. Per jaar trekt de gemeente € 125.000 uit in de periode 2014 – 2017, dus een half miljoen in vier jaar. Per vereniging wordt een maximale subsidie van € 25.000 toegekend. Om in aanmerking tot komen voor een subsidie moet een vereniging minimaal € 10.000 investeren in duurzame energieopwekking. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Besparingsmaatregelen, zoals isolatie of verlichting, vallen niet onder de regeling.

Duurzame toekomst

De regeling is tot stand gekomen op initiatief van de gemeenteraad en sluit naadloos aan bij de wens van de gemeente met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners te werken aan een duurzame toekomst. In de raadsvergadering van 3 maart legt het college van B&W de regeling ter goedkeuring voor aan de Raad.