Nieuwsbrief zomer 2016

ZEOM

De zomer is begonnen. Het voorjaar was redelijk, de opbrengsten zijn iets beneden gemiddeld. Lokale overheden stimuleren duurzame maatregelen steeds meer en geven ook het goede voorbeeld. Meerdere scholen, sporthallen en gemeentelokaties worden voorzien van zonne-installaties. Zonne-Energie Op Maat heeft een installatie van 135.000 Wp geplaatst op een basisschool in Rhoon en plaatst in deze periode op 10 lokaties zonnepanelen voor Staatsbosbeheer, in totaal meer dan 160.000 Wp. De particuliere markt is ook steeds actiever, we hebben meerdere collectieven in de Vogelwijk, Mariahoeve en Voorburg uitgevoerd.

Bezoeken van klanten

Zonne-Energie Op Maat bestaat nu bijna 5 jaar. Inmiddels hebben we meer dan 800 installaties uitgevoerd. We werken met eigen mensen, dat is vertrouwd, we kunnen de kwaliteit waarborgen en zijn flexibel. Regelmatig reageren mensen verbaasd als we een afspraak willen maken, om de situatie te bekijken en de mogelijkheden van zonne-energie samen met de klant te bespreken. Omdat veel aanbieders een offerte op basis van foto’s maken, of door informatie die de klant heeft verstrekt. Daarmee wordt vaak niet het beste aageboden, omdat ter plaatse vaak blijkt dat er andere of betere mogelijkheden zijn, dat er wellicht schaduwwerking is, of dat er specifieke zaken met de elektra van belang zijn. Wij geloven in een persoonlijke aanpak, menselijke benadering en een goede installatie op maat en service achteraf.

Deze basis heeft er onder andere voor gezorgd dat meerdere gemeenten ons graag betrekken bij projecten. Dat we ondernemer van het jaar geworden zijn. En dat we positieve reacties ontvangen na plaatsing. Dat veel klanten ons aanbevelen bij familie en vrienden en collega’s. We zijn blij met elke klant.

Wilt u een vrijblijvende afspraak met een adviseur, bel ons op 070-2629416 of mail, info@zonneenergieopmaat.nl

Duurzame ontwikkelingen

Restwarmte raffinaderij naar 16.000 huishoudens

Olieraffinaderij

Shell gaat de warmte die vrijkomt bij zijn raffinaderij in Pernis doorgeven aan zo’n 16.000 huishoudens in de regio Rotterdam. Hierover heeft de multinational afspraken gemaakt met Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam. 

Volgens general manager Jos van Winsen is Shell Pernis al een van de meest energie-efficiënte raffinaderijen ter wereld. Desondanks blijft er na de verwerking van ruwe olie tot diesel of benzine nog zo veel warmte over om zo’n 16.000 woningen hiermee te verwarmen. “Dit project moet ertoe leiden dat de netto uitstoot van CO2 van de regio Rotterdam verder afnemen.”

Met het project is een totale investering van zo’n € 16 miljoen gemoeid. Hiervan neemt het Havenbedrijf ongeveer de helft voor zijn rekening, door te zorgen voor de warmteleiding die de restwarmte van de raffinaderij transporteert naar het bestaande warmtenet.

CO2-reductie in regio Rotterdam

Shell investeert in de installaties, die het mogelijk maken de restwarmte uit de raffinaderij gecontroleerd af te voeren. Shell Pernis is het 2e bedrijf in het Rotterdamse havengebied dat warmte gaat leveren aan afnemers buiten de haven. Afvalbedrijf AVR doet dit al langer. Dit moet leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot in de regio Rotterdam.

“Bij de industrie in de Rotterdamse haven komt veel warmte vrij die binnen de haven niet benut kan worden”, vertelt topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam. “Ons streven is zo veel mogelijk van die warmte via zo’n netwerk nuttig te gebruiken. Zowel fossiele als hernieuwbare warmte. Daarmee houdt zo’n netwerk ook op lange termijn zijn waarde.”

9 petajoule energiebesparing in 2020

Dit is de eerste bedrijfsspecifieke afspraak tussen het bedrijfsleven en het Rijk, die een bijdrage moet leveren aan het realiseren van de energiebesparingsdoelstellingen uit het Energieakkoord. Hierin zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid, onder andere dat de energie-intensieve industrie in 2020 voor 9 petajoule aan energiebesparing nastreeft.

“Ik verwacht dat in komende maanden meer bedrijven in de energie-intensieve sector dergelijke energiebesparende afspraken maken”, zegt minister Henk Kamp van Economische Zaken. “Hiermee dragen ze niet alleen bij aan het realiseren van de besparingsdoelen, maar verbeteren ze ook hun concurrentiepositie door lagere energiekosten.”

Grote projecten

Zonne-Energie Op Maat gaat meer grote projecten uitvoeren. In opdracht van de Albrandswaardgemeente Albrandswaard is er een installatie van 500 panelen op het dak van de basisschool geplaatst. De panelen zijn 270 Wp en er zijn 7 omvormers van 20K geplaatst. Binnenkort zal de wethouder deze installatie officieel in gebruik nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 SBB 1Voor Staatsbosbeheer zijn er 10 projecten in uitvoering of al opgeleverd. De bezoekerscentra in Lelystad en Appelscha worden voorzien van meer dan 300 panelen. Diverse woningen en werkplaatsen zijn voorzien van zonnepanelen. We willen Staatsbosbeheer graag ondersteunen met het goede werk dat ze verrichten in Nederland. Ze onderhouden de bossen, maar doen veel meer dan dat. De duurzame gedachte is hier al decennia lang leidend.

Een heel aantal activiteiten die Staatsbosbeheer van oudsher deed dreigen te verdwijnen doordat subsidies wegvallen. Om deze initiatieven financieel te ondersteunen is Staatsbosbeheer’s Buitenfonds opgericht. Wilt u ook helpen? U vindt de projecten op:

http://buitenfonds.nl/Alle-projecten.

Zonne-Energie Op Maat ondersteunt dit initiatief van harte.

 

In Bleiswijk hebben we 231 panelen geplaatst op een loMomentopname Albrandswaardods. Deze installatie is uitgerust met Solar Edge. Bijgaand een momentopname van het rendement per paneel op 21 juni.

 

 

 

Energie Excellent

Zonne-Energie Op Maat werkt graag samen met partners die op dezelfde manier zaken doen. Klantgericht en no-nonsense. We kunnen Energie Excellent dan ook van harte aanbevelen bij ondernemers.

 • Scherpe leveringstarieven voor het MKB doormiddel van collectieve inkoop.
 • Factuurcontrole en contractbeheer.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om te besparen op transportkosten (netbeheer) en meetkosten (meetbedrijf).
 • Verbruiken inzichtelijk maken waardoor het verbruik (en dus kosten) gereduceerd kan worden.

Wij onderscheiden ons door een totaal pakket aan te bieden op energiegebied en daadwerkelijk te ontzorgen! Telefoon:  070 – 204 5001, Laan van Nieuw Oost-Indië 16, 2593 BT Den Haag, www.eabexcellent.nl

 

Oude offerte en nog steeds interesse?

Wellicht heeft u in het verleden een offerte aangevraagd inzake zonne-energie en is het er om uiteenlopende redenen niet van gekomen. Uiteraard kunt u ons altijd vragen om een nieuwe offerte, met de nieuwste materialen. De prijzen zijn gedaald, dus de kans is groot dat u een aantrekkelijkere prijs krijgt aangeboden. U kunt altijd bij ons terecht. Bel ons op 070 – 2629416 of mail naar info@zonneenergieopmaat.nl

Samenwerking met ‘Hou van je Huis’

Sinds begin 2016 werkt Zonne-Energie Op Maat samen met ‘Hou van je Huis’. Een initiatief van de gemeente Den Haag, waarin consultants deur aan deur gaan om de mogelijkheden van duurzaam wonen en besparen met bewoners te delen. Deze Stichting heeft ons gevraagd om geïnteresseerde bewoners te bellen en een persoonlijke afspraak te maken. Zo kunnen we een advies op maat geven en met zijn allen streven naar een duurzaam Nederland.

Projecten van Zonne-Energie Op Maat

Voor de meeste wijken en straten gelden collectieve voordelen. Daar kunnen de bewoners nog steeds gebruik van maken. Bijvoorbeeld in de wijken/straten:

 • Wijk Duivenvoorde, Leidschendam
 • Wijk Wielingen, Alphen aan den Rijn
 • Wijk ‘van Royenstraat’ Voorburg
 • Wijk Bezuidenhout, Jacob Mosselstraat Den Haag
 • VvE de Waterrand in Alphen aan den Rijn
 • Darwinstraat Den Haag
 • Beetsstraat Den Haag
 • Lammenschansweg Leiden
 • Beethovenlaan Leidschendam
 • Groningsestraat Den Haag/Scheveningen
 • Fellowshiplaan Ypenburg
 • P.J. Willekenslaan Rijswijk
 • Laan van Meerdervoort Den Haag

 

Uiteraard kunnen andere wijken ook hun voordeel doen met een collectieve actie. Dat kan al vanaf 2 woningen! Mail voor informatie naar info@zonneenergieopmaat.nl, of bel 070-2 62 94 16.

 

 

Informatie, offerte of afspraak

Bent u reeds klant van ons en hoort u kennissen/familie/buren in uw omgeving praten over zonnepanelen? Wij gaan graag geheel vrijblijvend bij ze langs om samen met hen de mogelijkheden van het zelf opwekken van energie te bespreken. Uiteraard kunt u ons bellen of mailen. Een eenvoudige reply op de nieuwsbrief met uw vraag is al voldoende. Bel ons op 070 – 2629416 of mail naar info@zonneenergieopmaat.nl.