Nieuwsbrief winter 2016

Het nieuwe jaar is begonnen. Steeds meer bedrijven en partculieren nemen een zonne-installatie op het dak. Dat is een goede ontwikkeling, Nederland wekt nu 5,4% van de energiebehoefte duurzaam op, in 2020 moet dat 14,5% zijn. Zonne-Energie Op Maat heeft een mooie prijs gewonnen, door MKB Leidschendam-Voorburg uitgeroepen tot ondernemer van het jaar 2015. We zijn daar erg trots op, dat we dit met ons vaste team hebben kunnen bereiken. Er staan weer veel leuke en mooie projecten in de planning. Binnenkort starten we met een collectief in de wijk Duivenvoorde in Leidschendam en plaatsen we 231 panelen met een vermogen van 62.000 Wp op een loods in Bleiswijk. Verder is er nieuws over de salderingsregeling en een onderdeel over de Wifi-verbinding van de omvormers. Daarnaast meer informatie over Solar Edge, een systeem dat elk paneel afzonderlijk aanstuurt, dat wij steeds meer gaan toepassen.

 

Ondernemer van het jaar

Vanuit diverse media is hierover bericht, hieronder een artikel uit het Voorburgs Dagblad:

BD-afbeelding-(2)Carlo Abbing won met zijn bedrijf Zonne-energie Op Maat gisteravond de belangrijkste prijs van MKB Leidschendam-Voorburg.

Zjn passie voor groen – en maatschappelijk verantwoord – ondernemen, in combinatie met een ruime ervaren bouwkundige achtergrond deed hem besluiten de handen ineen te slaan en een bedrijf op te richten dat als motto heeft dat duurzame  energie voor iedereen bereikbaar moet kunnen zijn. Geen dure bedrijfspanden of bedrijfswagens, wel de best mogelijke kwaliteit in de te leveren producten. ,,Tegen een zeer aantrekkelijke prijs,” aldus Carlo Abbing. ,,We hebben met elkaar afgesproken dat we iets goeds gingen doen en dat we geen gedoe wilden. Hoe krijgen we geen gedoe? Door te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen. Door meer kwaliteit en service te leveren dan er verwacht wordt. Onze klanten zijn voor ons de beste reclame.”

Om de volgende criteria werd Carlo Abbing tot winnaar uitgeroepen:

·         Hij werkt met vaste medewerkers;

·         heeft duurzaamheid hoog op de lokale agenda staan;

·         heeft zijn maatschappelijk verantwoordelijkheid genomen door over te stappen vanuit de ICT-wereld naar duurzaamheid;

·         zijn eigen huis is energie-neutraal en hij zoekt de samenwerking met andere duurzame organisaties.

Voor meer leesplezier kunt u de volgende link activeren:

http://voorburgsdagblad.nl/carlo-abbing-en-peter-verbeek-genieten-na/

 

Salderingsregeling

Al jaren is er onzekerheid over de salderingsregeling. Hoe werkt het? Wanneer stopt het of gaat het door? De salderingsregeling zorgt ervoor dat een gebruiker van stroom het jaarverbruik mag salderen met zelf opgewekte energie. Dus daarmee bespaart de gebruiker het volledige bedrag, regulier 23-24 cent per Kwh. De overheid mist hierdoor veel inkomsten, omdat een Kwh (net als brandstof) voor 2/3 deel bestaat uit belasting. In het blad Solarmagazine is het volgende artikel gepubliceerd:

De Solarbranche voorspelt dat grote maatschappelijke druk het kabinet zal dwingen al in 2016 duidelijkheid te verschaffen over de salderingsregeling. De Solarbranche vermoedt dat de overgangsregeling ‘ruimhartig zal zijn’.

Zoals bekend wil minister Kamp de salderingsregeling in 2017 evalueren. De Kamerleden spraken zich in de december-editie van Solar Magazine al uit, voor én tegen salderen. In een opiniestuk doet de solarbranche een aantal voorspellingen ten aanzien van zonne-energie voor het kalenderjaar 2016:

  1. Grote (aantallen) zonnestroomsystemen breken door via SDE+: de verhoging van de Stimulering Duurzame Energieproductie, de belangrijkste subsidiepot, van 3,5 naar 8 miljard euro per jaar, zal in 2016 veel maatschappelijke en commerciële organisaties over de streep trekken om nu echt op zonnestroom over te stappen.
  2. Huisbewoners gaan structureel besparen: mensen gaan met chirurgische precisie in hun energieverbruik snijden en een  toenemend aantal start-ups zal hierop inspelen.
  3. Er komt duidelijkheid over salderen: in 2017 zal over een overgangsregeling worden beslist. Wij verwachten dat grote maatschappelijke druk het kabinet zal dwingen al in 2016 duidelijkheid te verschaffen. De overgangsregeling zal verder ruimhartig zijn zodat een investering in een zonnesysteem zich binnen 7 jaar blijft terugverdienen. Wij voorspellen ook dat onderdelen van de salderingsregeling, zoals voor scholen,  structureel overeind zullen blijven.
  4. De thuisbatterij blijft (nog) klein: aangezien kleinverbruikers nog kunnen salderen, en daarmee fors belastingvoordeel genieten, zullen ook in 2016 weinig bezitters van zonnepanelen een batterij aanschaffen.
  5. Zonnestroom bij particulieren stevent af op mainstream: ondanks onrust rond de salderingsregeling zullen particulieren ook dit jaar volop voor zonnestroom blijven kiezen.
  6. Consumenten eisen meer kwaliteit: de wildwest periode is over. De huidige kopers van zonnepanelen zijn beter geïnformeerd en letten scherper op kwaliteit.
  7. Lokale regelgeving en administratieve kosten nemen af: ook gemeenten doen dit jaar een duit in het zakje om zonnestroom verder te stimuleren. Vergunningen zullen steeds makkelijker worden verstrekt.
  8. EU-importbarrières zullen prijsdalingen niet afremmen: het achterhoedegevecht van Europese zonnepaneelfabrikanten om goedkopere panelen uit China buiten de deur te houden zullen falen. Het einde van de houdbaarheidsdatum van de Heffingen in zicht.
  9. Bouwsector omarmt zonnepanelen: de bouwsector zal dit jaar aantrekken. Het verschil met vorige nieuwbouwgolven zal zijn dat bouw- en installatiebedrijven zonnepanelen al in de ontwerpfase zullen integreren in plaats van het er achteraf nog ‘even bij te doen’. Daardoor zal een veel hoger percentage nieuwbouw standaard zonnepanelen hebben dan voorheen.

Omvormers van Omnik en Solar Edge

Afbeeldingsresultaat voor solar edgeZonne-Energie Op Maat gebruikt vooral omvormers van Omnik en van Solar Edge. Omnik stuurt de panelen serieel aan en Solar Edge doet dat parallel, dus per paneel. Deze variant is duurder in aanschaf. We passen deze parallelle aansturing regelmatig toe. Zoals recent op verschillende woonhuizen in Voorburg, waar we panelen op zowel Oost-, Zuid- en West daken hebben geïnstalleerd, met verschillende hellingshoeken. In dat geval is parallelle aansturing een ‘must’. We voorzien klanten altijd van een advies op maat, afhankelijk van de eigen situatie, om een perfecte en vooral efficiënte installatie te bereiken.

Voor meer informatie kunt u de site van Solar Edge bekijken, http://www.solaredge.com/

Omnik passen we toe op daken waar de panelen dezelfde schaduwobjecten hebben (of geen), of waar we met verschillende strings de kwetsbaarheid kunnen beperken. We behalen hele goede resultaten met deze omvormers. Omnik had recent een goed item in de nieuwsbriefgeplaatst:

WiFi-beveiliging

Over ‘de WiFi’ is altijd veel te doen, met name m.b.t. de beveiliging van het ‘AP-netwerk’. Dit netwerk is vanuit de fabriek ingesteld als een open netwerk. Als een kwaadwillende eenmaal aangelogd is aan het WiFi-kaartje, dan is met 2 muisklikken het wachtwoord van het draadloze netwerk te achterhalen via de ‘inspect element’ functie van de browser.

Het is dus sterk aan te raden om het AP-netwerk te beveiligen met een wachtwoord, evt. hetzelfde wachtwoord als dat van het draadloze thuisnetwerk. Dat kan tijdens de configuratie van de verbinding (hier wordt automatisch om gevraagd, zie hieronder) of later via het ‘Advanced’-scherm.

Ook kunnen de inlogcode en het wachtwoord ‘admin’ gewijzigd worden.

 

 

Een derde optie is om het AP-netwerk te verbergen (‘Hide AP’) zodat het op een laptop of smartphone niet zichtbaar is in de lijst met draadloze netwerken. Het verbinden met de WiFi-kaart moet dan wel handmatig gebeuren.

Via een ‘hard reset’ kan de WiFi-kaart weer teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen, voor het geval dat het netwerkwachtwoord of de inlogcodes niet meer bekend zijn. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

De contactgegevens van Omnik:

 

contact_us

Telefoon (kantoor Omnik Benelux in Houten, Nederland)

Vanuit België: +31 30 265 7845

Vanuit Nederland: 030 265 7845

Algemeen e-mailadres: service@omnik-solar.com

Oude offerte en nog steeds interesse?

Wellicht heeft u in het verleden een offerte aangevraagd inzake zonne-energie en is het er om uiteenlopende redenen niet van gekomen. Uiteraard kunt u ons altijd vragen om een nieuwe offerte, met de nieuwste materialen. De prijzen zijn gedaald, dus de kans is groot dat u een aantrekkelijkere prijs krijgt aangeboden. U kunt altijd bij ons terecht. Bel ons op 070 – 2629416 of mail naar carlo@zonneenergieopmaat.nl

Samenwerking met ‘Hou van je Huis’

 

Sinds begin 2016 werkt Zonne-Energie Op Maat samen met ‘Hou van je Huis’. Een initiatief van de gemeente Den Haag, waarin consultants deur aan deur gaan om de mogelijkheden van duurzaam wonen en besparen met bewoners te delen. Deze Stichting heeft ons gevraagd om geïnteresseerde bewoners te bellen en een persoonlijke afspraak te maken. Zo kunnen we een advies op maat geven en met zijn allen streven naar een duurzaam Nederland.

Projecten van Zonne-Energie Op Maat

Inmiddels zijn er al meer dan 700 projecten uitgevoerd. Binnenkort starten we met collectieven in Den Haag (Goudenregenstraat) en Leidschendam (Wildenborch, wijk Duivenvoorde). Medio februari plaatsen we op een loods in Bleiswijk een installatie van 62.000 Wp, met Solar Edge omvormers. Projecten van deze omvang worden altijd berekend en gepland in samenwerking met de fabrikant. Voor de meeste wijken en straten gelden collectieve voordelen. Daar kunnen de bewoners nog steeds gebruik van maken. Bijvoorbeeld in de wijken/straten:

·         Wijk Duivenvoorde, Leidschendam

·         Wijk Wielingen, Alphen aan den Rijn

·         Wijk ‘van Royenstraat’ Voorburg

·         Wijk Bezuidenhout, Jacob Mosselstraat Den Haag

·         VvE de Waterrand in Alphen aan den Rijn

·         Graskarpersingel Den Haag

·         Darwinstraat Den Haag

·         Beetsstraat Den Haag

·         Lammenschansweg Leiden

·         Beethovenlaan Leidschendam

·         Groningsestraat Den Haag/Scheveningen

·         Fellowshiplaan Ypenburg

·         Mgr. P.J. Willekenslaan Rijswijk

·         Laan van Meerdervoort Den Haag

 

Uiteraard kunnen andere wijken ook hun voordeel doen met een collectieve actie. Dat kan al vanaf 2 woningen! Mail voor informatie naarcarlo@zonneenergieopmaat.nl, of bel 070-2 62 94 16.

Subsidies en BTW teruggave

Stimuleringsleningen.

Diverse gemeenten stellen een stimuleringslening ter beschikking. Hieronder vallen investeringen in Zonnepanelen ook. Meestal kan er dan tegen zeer aantrekkelijke tarieven worden geleend, waardoor de nettoinvestering weinig tot niets is en er wel de voordelen van kosteloze energie zijn. Inmiddels hebben in ieder geval de gemeenten Delft, Rijswijk en Alphen aan den Rijn deze regelingen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

BTW Teruggave

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYYEtNamuBFFd4aGoH9CYdp6o9i0N07wIzC0Uc5Lgw4m5BOHjkYgVorig jaar is er nieuwe informatie naar buiten gekomen inzake mogelijke BTW terugvordering door particulieren op een zonne-installatie. Concreet heeft het ministerie op 26 september 2013 een bericht gepubliceerd op de site van de belastingdienst. Deze regeling werkt zeer goed. Al meer dan 300 klanten van Zonne-Energie Op Maat hebben de afgelopen maanden BTW teruggevorderd. Zeker de moeite waard om terug te vragen, uw terugverdientijd wordt zo met 1-2 jaar verkort.

Als u in 2016 zonnepanelen koopt, kunt u de betaalde BTW bij de belastingdienst blijven terugvragen. In het belastingplan 2016 wordt aan deze teruggave niet getornd. Hierdoor krijgt deze teruggave een structureel karakter. Mensen die zonnepanelen aankopen, hebben hierdoor geen last van de BTW verhoging op het plaatsen van zonnepanelen. Op 1 juli 2015 is dit BTW tarief verhoogd van 6% naar 21%. Hierdoor is de installatie van zonnepanelen wel duurder geworden, maar dit hogere bedrag kan weer van de belastingdienst teruggekregen worden, zodat mensen per saldo niet meer geld kwijt zijn. Uit het belastingplan komt verder nog naar voren dat de belastingheffing over spaargeld met ingang van 2017 aangepast zal worden. In 2016 moet over vermogen in box 3, boven een vrijgesteld bedrag nog 1,2% belasting betaald worden.

Met ingang  van 2017 is de hoogte van deze belasting afhankelijk van het rendement op spaargeld, onroerend goed, aandelen en obligaties. Hierdoor wordt de hoogte van de belasting elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor kalenderjaar 2017 zal deze box 3 bij kleinere bedragen worden vastgesteld op 0,872% en voor grotere bedragen op 1,40 of 1,65%. Deze belasting wordt elk jaar berekend over de omvang van uw spaargeld op 1 januari.

Informatie, offerte of afspraak

Bent u reeds klant van ons en hoort u kennissen/familie/buren in uw omgeving praten over zonnepanelen? Wij gaan graag geheel vrijblijvend bij ze langs om samen met hen de mogelijkheden van het zelf opwekken van energie te bespreken. Uiteraard kunt u ons bellen of mailen. Een eenvoudige reply op de nieuwsbrief met uw vraag is al voldoende. Wij willen u altijd geheel vrijblijvend van informatie of van een offerte voorzien. Wel komen we graag eerst bij u langs om zo samen te bekijken en bespreken wat de mogelijkheden van zonnepanelen op uw woning, VvE of bedrijf zijn. Bel ons op 070 – 2629416 of mail naar carlo@zonneenergieopmaat.nl.