Nieuwsbrief voorjaar 2022

De branche voor duurzame energie maakt grote ontwikkelingen door, gestimuleerd door de stijgende energie- en gasprijzen en de vele voordelen die verduurzaming met zich meebrengt. De vraag naar duurzame oplossingen blijft stijgen. Zowel het zelf opwekken van energie middels een zonne-installatie als het elektrisch rijden winnen aan populariteit. Zonne-Energie op Maat anticipeert hier op. Wij hebben ons vaste team met twee nieuwe medewerkers uitgebreid en zijn nog op zoek naar nieuwe (service)monteurs. We willen onze klanten goed blijven ondersteunen daar waar nodig. Inmiddels hebben wij al 11 vaste medewerkers in dienst. De verwachting is dat de zonne-energiebranche onrustig blijft. Transport staat onder druk, er is een tekort aan grondstoffen en de vraag is enorm hoog. Prijzen stijgen aan alle kanten, maar vanwege de stijgende energieprijzen wordt de terugverdientijd steeds korter. Binnen 4-5 jaar kan een installatie terugverdiend worden.

Ontwikkelingen binnen Zonne-Energie Op Maat

De grote toename van de vraag naar zonnepanelen die in 2021 is begonnen, zet zich voort in 2022. We merken dat de wens om te verduurzamen sterk leeft onder zowel onze particuliere als zakelijke klanten. Wijzelf maken ook continu stappen om meer en meer te verduurzamen. Ons kantoorpand en opslag worden al lange tijd voorzien van elektriciteit door middel van een zonne-installatie. Hierdoor kunnen wij elektrisch verwarmen en koelen. Ook zullen wij binnenkort volledig van het gas afgaan.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schrijft voor dat een kantoorgebouw per 1 januari 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Wij kunnen u helpen om uw bedrijf hieraan te laten voldoen. Heeft u interesse in een offerte? Neem dan contact op met ons via info@zonneenergieopmaat.nl, bel 070-2629416 of vul ons offerte-formulier in op onze website.

 

Christiaan stelt zich voor

Vanaf 1 februari versterkt Christiaan ons salesteam. Hieronder stelt hij zich voor:

“Vanaf februari ben ik enthousiast begonnen als adviseur bij Zonne-Energie Op Maat. Beginnen als adviseur op de duurzame energie markt is voor mij een nieuwe stap. Een snel ontwikkelende markt die vraagt om snel te kunnen schakelen. Ik verdiep me al langer in de markt van duurzame energie en krijg nu de kans om hiermee aan de slag te gaan. Neem vrijblijvend contact op voor een gratis offerte voor zonnepanelen op uw woning, bedrijf of VVE.”

 

 

Stedin investeert recordbedrag van 672 miljoen euro: 2 miljoen zonnepanelen kunnen dit jaar terugleveren

‘De versteviging van het elektriciteitsnet zorgt er voor dat dit jaar ruim 2 miljoen zonnepanelen zonne-energie kunnen terugleveren.’ Dat stelt Koen Bogers van Stedin over de recordinvestering van de netbeheerder. De netbeheerder investeert in 2022 een recordbedrag van 672 miljoen euro in zijn gas- en stroomnetten.

 

15 procent meer
Dat is ruim 15 procent meer dan vorig jaar en zo’n 40 procent meer ten opzichte van 4 jaar geleden. De investeringen zijn nodig om de groei van laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen en de elektrificatie van de industrie – energiebesparing en vermindering van de uitstoot van CO2 – te faciliteren.

Ook de groei van nieuwbouwwijken, datacenters en distributiehallen met een grote elektriciteitsvraag gaat door en vraagt om meer transportcapaciteit op het stroomnet. Koen Bogers, chief executive officer van Stedin hierover: ‘We zijn volop bezig met de verbouwing van het net. We vervangen in 2022 ruim 300 kilometer aan elektriciteitskabel en 250 kilometer aan gasleidingen. We verstevigen ons elektriciteitsnet in totaal met meer dan 900 kilometer aan kabels en leidingen, een toename van 150 procent ten opzichte van 5 jaar geleden.’

 

10.000 laadpalen
‘Daardoor kunnen we bijna 10.000 laadpalen aansluiten, waarmee we circa 2,75 miljoen “elektrische tankbeurten” faciliteren’, vervolgt Bogers. ‘De versteviging van het elektriciteitsnet zorgt er eveneens voor dat dit jaar ruim twee miljoen zonnepanelen duurzaam opgewekte energie kunnen terugleveren aan het net. Met die duurzame stroom kunnen ruim 200.000 huishoudens koken, wassen et cetera. Verder bouwen we de komende 10 jaar via modulair bouwen 30 nieuwe transformatorstations, 2 tot 4 per jaar. Dit is 3 keer zoveel als de afgelopen jaren, toen er gemiddeld 1 station per jaar werd bijgebouwd.’

 

 

 

11 procent Nederlanders met privé parkeerplaats én zonnepanelen heeft elektrische auto

Nederlanders die de beschikking hebben over een eigen parkeerplek en zonnepanelen rijden bovengemiddeld vaak een elektrische auto. 11 procent van deze groep rijdt elektrisch, blijkt uit onderzoek van de ANWB. In de ‘Elektrisch Rijden Monitor 2021’ presenteert de ANWB de stand van zaken in Nederland omtrent elektrisch rijden.

216.000 volledig elektrische auto’s
Uit het jaarlijkse onderzoek blijkt volgens de ANWB dat de Nederlandse consument zich steeds meer aangetrokken voelt tot de elektrische auto en het aantal mensen dat de overstap naar elektrisch rijden maakt, groeit.

Het totale aantal volledig elektrische auto’s op de Nederlandse wegen steeg van ruim 145.000 in 2020 naar 216.000 in 2021. De afgelopen 5 jaar steeg het aantal Nederlanders met een kortetermijnaankoopintentie van 17 procent in 2017 naar 25 procent dit jaar. Tegelijkertijd constateert de ANWB dat voor de grootste groep Nederlanders elektrisch rijden nog altijd ver weg is.

Zonnepanelen
Nederlanders met een privé parkeerplek zijn volgens de onderzoekers een stap dichter bij elektrisch rijden dan mensen zonder privé parkeerplek. Nederlanders die hun eigen energie opwekken – bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen – en een privé parkeerplek hebben, zijn nog een stap dichter bij elektrisch rijden. 11 procent van die groep rijdt dus al elektrisch.

Uit het onderzoek van de ANWB komt verder naar voren dat mensen met een privé parkeerplek vaker hun eigen energie opwekken dan mensen zonder privé parkeerplek, te weten 47 versus 30 procent.

Goedkopere stroom
Juist mensen met eigen oprit of parkeerplek vinden elektrisch rijden een interessante optie; te weten 41 procent. Zij hebben minder last van een beperkte openbare laadinfrastructuur en kunnen thuis goedkoper laden. Beschikken zij daarnaast ook over eigen zonnepanelen, dan wordt de overstap naar een elektrische auto nog aantrekkelijker omdat zij dan met eigen stroom kunnen opladen.

De prijs per kilometer op basis van 4 jaar gebruik en gemiddeld 15.000 kilometer per jaar ligt door deze goedkopere stroom bij thuis laden onder het kilometertarief van een vergelijkbare benzineauto.

Occasionkopers
Desondanks blijft de hoge aanschafwaarde van een elektrische auto de hoogste barrière voor veel Nederlanders. Voor de grote groep occasionkopers – 55 procent – lijkt elektrisch rijden nog te vroeg. Het aanbod tweedehands elektrische auto’s is volgens de onderzoekers nog laag en bovendien zijn de beschikbare auto’s nog te duur. Zonne-Energie op Maat installeert sinds 2021 laadpalen voor particulieren en bedrijven. Heeft u interesse in een laadpaal op uw oprit of terrein? Neem dan contact op via advies@zonneenergieopmaat.nl of 070-2629416.

 

 

Wat heeft de afbouw van de saldering voor invloed op u?

Het ingaan van de afbouw van de salderingsregeling is inmiddels al verplaatst naar 2024. Dit is de derde keer dat de regeling wordt uitgesteld, dus of de afbouw daadwerkelijk gaat gebeuren is nog maar de vraag. Maar goed, hij staat op de planning van de overheid, dus wat heeft dit voor invloed op u als dit door gaat? En is het nog wel voordelig om nu zonnepanelen aan te schaffen?

Invloed op huidige installaties
Als de afbouw van de saldering in gaat mag u jaarlijks 9% minder kWh salderen. Waar u nu nog uw eigen kWh prijs (rond de €0,26) geheel terugkreeg voor alle over geproduceerde elektriciteit, krijgt u per jaar vanaf 2024 voor 9% minder het gehele bedrag terug. Deze 9% wordt vervolgens terug geleverd tegen het teruglevertarief van uw energiemaatschappij. In plaats van de gehele prijs krijgt u dus zo’n 6 tot 9 cent terug, afhankelijk van de leverancier waar u bij zit. We verwachten dan ook dat zodra de saldering gaat afbouwen er een competitieve markt ontstaat waardoor energieleveranciers hun teruglevertarieven verhogen omdat het voordelig voor hen wordt om klanten te werven die nu niet meer volledig salderen. Daarnaast stijgt de energieprijs nog steeds en zien we kWh prijzen van 35 tot wel 55 cent voorbijkomen. Elke kWh die u zelf opwekt blijft dus een groot voordeel.

Invloed op het aanschaffen van zonnepanelen
Voor het aanschaffen van zonnepanelen met de mogelijke toekomstige afbouw van de saldering heeft Milieucentraal het volgende overzicht gemaakt voor een nieuwe installatie van 10 zonnepanelen. De gemiddelde terugverdientijd kan 7 jaar worden als u nu zonnepanelen aanschaft door de afbouw van de saldering. De gemiddelde installatie van Zonne-Energie op Maat met 10 panelen verdiende zich terug in zo’n 4-5 jaar. In de praktijk wegen de stijgende energieprijzen al sterk op tegen de verlengde terugverdientijd. Tegen het einde van het jaar kunnen we zien hoe de stijgende energieprijzen de verlengde terugverdientijd elkaar uitbalanceren. En vergeet niet dat na de terugverdientijd er nog zo’n 20 jaar volgt waarin u vrijwel gratis energie opwekt.

 

Nederland produceert 25 procent meer stroom met zonnepanelen, ruim 33 procent stroom is duurzaam

Nederland heeft afgelopen kalenderjaar door het toegenomen aantal zonnepanelen 25 procent meer zonne-energie geproduceerd. Het aandeel duurzame stroom is daarbij gegroeid van 26,3 naar 33,4 procent.

Wind op zee neemt met 30 procent de grootste groei voor zijn rekening. Biomassa was in 2021 goed voor een groei van 17 procent, tot slot daalde de productie van windmolens op land licht. De groei aan opgesteld vermogen was namelijk onvoldoende om het gebrek aan wind ten opzichte van vorig jaar te compenseren. Dit alles blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl.

12,5 procent
In het Klimaatakkoord heeft Nederland de ambitie opgenomen dat in 2030 het aandeel duurzame stroom op gemiddeld 70 procent moet liggen. Dat ligt nu dus op 33,4 procent en van alle energie – dus niet alleen stroom – komt nu ruim 12,5 procent uit hernieuwbare bronnen. Hernieuwbare stroom is namelijk slechts een deel van de totale hernieuwbare energie. Het finale energiegebruik in Nederland bestaat uit 3 onderdelen; voor 55 procent uit warmte voor gebouwen en industrie, voor 25 procent transport in de vorm van weg- en vliegverkeer en tot slot voor 20 procent het stroomverbruik.

Onderstaande grafiek toont de groei van hernieuwbare energie in Nederland. Waar zonne-energie een decennium geleden nauwelijks iets voorstelde, is het nu een van de grootste bronnen van hernieuwbare energie. Met het opgesteld vermogen zonne-energie per inwoner staat Nederland nu wereldwijd op de tweede plaats. Daarmee is Nederland buurland Duitsland voorbijgestreefd en heeft enkel Australië meer zonvermogen per inwoner.

Weersafhankelijkheid
In de jaarcijfers van Energieopwek.nl is de weersafhankelijkheid goed terug te zien. Het kalenderjaar 2021 kenmerkte zich door hoge pieken en diepe dalen. De beste dag voor wind- en zonne-energie was 29 juli met ruim 177 gigawattuur; goed voor bijna 60 procent van het totale Nederlandse stroomgebruik die dag. Het dieptepunt was op 17 december. Met de 5,7 gigawattuur die toen werd opwekt, kon minder dan 2 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag worden bediend.

Biomassa belangrijk
De totale hernieuwbare mix bestaat voor ongeveer de helft uit biomassa. Zon, wind en overige bronnen leverden in 2021 de andere helft van de hernieuwbare productie.

Van het aandeel biomassa is bijna 25 procent biobrandstof dat wordt bijgemengd. Ongeveer 15 procent is hernieuwbare elektriciteit dankzij bijstoken in kolencentrales. Verder wordt biomassa thuis gebruikt in de vorm van open haarden en pelletkachels en in warmtenetten en bij bedrijven. Dit is 35 procent van het totaal. Biogasinstallaties en afvalcentrales gebruiken zo’n 25 procent.

9,6 procent stroom van zonnepanelen
Onderstaande tabel bevat het percentage stroom per technologie voor het kalenderjaar 2021. 9,6 procent van alle Nederlandse stroom was in Nederland afkomstig van zonnepanelen.

Elektriciteit Percentage
Conventioneel 66,6 procent
Zonnepanelen 9,6 procent
Biomassa 9,4 procent
Wind op land 7,6 procent
Wind op zee 6,7 procent
Waterkracht 0,1 procent

Verdient een laadpaal zich terug, of is het slechts gemakkelijk?

Sinds een half jaar installeren we laadpalen en krijgen we veel interesse in het laden voor de eigen voordeur van onze bestaande en nieuwe klanten. Een eigen laadunit brengt erg veel gemak met zich mee. U hoeft niet te hopen op een vrije parkeerplek in de wijk of hogere prijzen te betalen voor openbare laadpalen of snel-laadstations.

Naast gemak brengt de laadunit ook een financieel voordeel met zich mee. Aldus een marktonderzoek van de ANWB uit januari 2022. Er wordt een vergelijking gemaakt met het gebruik van openbare laadpalen. Uiteindelijk is uw voordeel afhankelijk van het verschil kWh-prijs die u thuis betaalt in vergelijking met die van de openbare laadpalen en snel-laadstations.

Veel thuisladen
Indien u vrijwel altijd thuis laadt als u een laadpaal heeft, is de simpele vergelijking in de jaarlijkse uitgave in kWh prijs voldoende. De gemiddelde prijs van openbare laadpalen is €0,41 per kWh. De gemiddelde kWh prijs van huishoudens lag in januari jaar rond de €0,26. Een elektrische middenklasse auto verbruikt zo’n 20,7 kWh per 100 kilometer. Als we uitgaan van 15.000 kilometer heeft u zo’n 3.105 kWh per jaar nodig. Gebaseerd op het prijsverschil tussen thuis en openbaar laden bespaart u dan zo’n € 465,75. Naast het gemak heeft de laadpaal van €2.000 – €2.400 zich dan in 4 tot 5 jaar terugverdiend.

Gemengd thuis en openbaar laden
Het is realistisch om te kijken naar hoeveel u thuis laadt. Stel u laadt jaarlijks 60% thuis voor €0,26 per kWh, 30% openbaar voor €0,41 en 10% bij een snel-laadstation voor €0,60. Als we deze verdeling vergelijken met 90% openbaar laden en 10% openbaar laden komen we op het volgende: we gaan weer uit van een verbruik van 3.105 kWh voor 15.000 kilometer. De jaarlijkse besparing is dan €279,45. De laadpaal van €2.000 – €2.400 verdient zich dan terug in 7 tot 8,5 jaar.

Kortom, u kunt deze berekening loslaten op uw eigen situatie. Afhankelijk van hoe u omgaat met het opladen van uw auto kunt u het zo voordelig mogelijk maken voor uzelf. Daarnaast is het voor velen hoe dan ook de investering waard om gerust voor de deur te kunnen laden.

Voor interesse in laadpalen kunt u contact opnemen met advies@zonneenergieopmaat.nl of bellen naar 070-2629416.

 

Regionale Energiestrategie 1.0: Rotterdam en Den Haag handhaven ambitie, zonnepanelen op 40 procent daken

De regio Rotterdam Den Haag handhaaft in de Regionale Energiestrategie 1.0 de ambitie om in 2030 minimaal 2,8 en maximaal 3,2 terawattuur wind- en zonne-energie op te wekken. Zon-op-dak is een van de pijlers.

De regio zet zeer stevig in op zonne-energie op daken en parkeerplaatsen in stedelijk gebied. Men wil 40 procent van het geschikte dakoppervlak benutten voor zonne-energie. Ook wil men waterbassins in de glastuinbouw voor zonnepanelen aanwenden. In aanvulling hierop gaat men, op basis van de draagkracht van het landschap, zoeken naar mogelijkheden voor zonne-energie en circa 27 extra windmolens. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar kansen langs infrastructurele lijnen. Opwekking van duurzame elektriciteit in Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland-gebieden doet de regio niet.

Huidige opwek en in aanbouw
​Op dit moment wordt er al zo’n 847 gigawattuur aan duurzame energie in de regio opgewekt. Deze is opgebouwd uit reeds gerealiseerde wind- en zonneparken en grootschalige opstellingen van zon op daken; te weten pv-systemen groter dan 15 kilowattpiek.

Op dit moment is in de regio voor 531 gigawattuur aan projecten een SDE+-beschikking afgegeven en hiervan wordt 60 procent toegedeeld aan de categorie pijplijn om tot een realistische hoeveelheid te komen, ofwel 319 gigawattuur. Verder is nog een potentie van 1.153 gigawattuur aan nieuwe opwek in zoekgebieden voor grootschalig zon en/of wind geïdentificeerd.

Technologie Concept-RES RES 1.0
Zoekgebieden zon en wind 0,683 terawattuur 1,200 terawattuur
Zon in gebouwde omgeving 0,724 terawattuur 0,550 terawattuur*
Pijplijn 0,989 terawattuur 1,020 terawattuur
Bestaand 0,797 terawattuur 0,847 terawattuur
Totaal 3,193 terawattuur 3,617 terawattuur

* Dit betreft kleine daken. De totale inzet van de kleinschalige productie bedraagt 0,55 terawattuur en draagt bij aan de landelijk geprognotiseerde 7 terawattuur. Als de 30 RES-regio’s samen meer dan 7 terawattuur produceren, kan deze 0,5 terawattuur ook bijdragen aan de inzet voor grootschalige elektriciteitsopwekking.

Zoekgebieden
Rotterdam-Den Haag hanteert doelbewust een bandbreedte van 2,8 tot 3,2 terawattuur elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Door deze werkwijze staat volgens de RES-regio de ruimtelijke kwaliteit centraal bij de landschappelijke inpassing van windturbines en zonnepanelen. Door voortschrijdend inzicht of andere ontwikkelingen kunnen er namelijk nog zoekgebieden afvallen.

In het actieprogramma voor de RES 2.0 spreekt de regio hiertoe af op welke wijze men het vervolg en de monitoring inrichten en hoe men bijstuurt op het moment dat ambities moeilijk haalbaar blijken, bijvoorbeeld wanneer (te veel) zoekgebieden afvallen.

 

Al eerder een offerte gehad en nog steeds interesse?

Wellicht heeft u in het verleden een offerte aangevraagd inzake zonne-energie en is het er om uiteenlopende redenen niet van gekomen. Uiteraard kunt u ons altijd vragen om een nieuwe offerte, met de nieuwste materialen. De prijzen van zonnepanelen zijn gedaald, dus de kans is groot dat u een aantrekkelijkere prijs krijgt aangeboden. U kunt altijd bij ons terecht. Bel ons op 070 – 2629416 of mail naar info@zonneenergieopmaat.nl

Informatie, offerte of afspraak

Bent u reeds klant van ons en hoort u kennissen/familie/buren in uw omgeving praten over zonnepanelen? Wij gaan graag geheel vrijblijvend bij ze langs om samen met hen de mogelijkheden van het zelf opwekken van energie te bespreken. Ook kunnen we u adviseren over een upgrade of uitbreiding van uw installatie. Er zijn momenteel panelen van hogere vermogens beschikbaar waarmee u meer energie kunt opwekken. Uiteraard kunt u ons bellen of mailen. Een eenvoudige reply op de nieuwsbrief met uw vraag is al voldoende. Bel ons op 070-2629416 of mail naar info@zonneenergieopmaat.nl

 

 

Collectieven van Zonne-Energie Op Maat

Voor de meeste wijken en straten gelden collectieve voordelen. Daar kunnen de bewoners nog steeds gebruik van maken. Bijvoorbeeld in de wijken/straten:

 • Nederhoflaan Den Haag
 • Tulpen- en Rozentuin, Voorburg
 • De ‘Bras’, Den Haag
 • Vlietwijck, Voorburg
 • Blauwe tramstraat, Leiden
 • Wijk Duivenvoorde, Leidschendam
 • Antonie Duykerstraat, Den Haag
 • Wijk Wielingen, Alphen aan den Rijn
 • Wijk ‘van Royenstraat’ Voorburg
 • Wijk Bezuidenhout, Jacob Mosselstraat Den Haag
 • VvE de Waterrand, Alphen aan den Rijn
 • Darwinstraat, Den Haag
 • Beetsstraat, Den Haag
 • Lammenschansweg, Leiden
 • Beethovenlaan, Leidschendam
 • Groningsestraat, Den Haag/Scheveningen
 • Fellowshiplaan, Ypenburg
 • Mgr. P.J. Willekenslaan, Rijswijk
 • Laan van Meerdervoort, Den Haag
 • Vrijburgstraat, Voorburg
 • Teijlerstraat en omgeving, Den Haag
 • Legakker en omgeving, Nootdorp
 • Zwaluwweg en omgeving, Voorschoten
 • Het Hert, Leidschendam
 • Bieremalaan en omgeving, Den Haag
 • Bosweide, Den Haag

Uiteraard kunnen andere wijken ook hun voordeel doen met een collectieve actie. Dat kan al vanaf 2 woningen! Mail voor informatie naar info@zonneenergieopmaat.nl, of bel 070-2 62 94 16.