Nieuwsbrief voorjaar 2019

Het voorjaar is in aantocht. Mooie dagen in februari geven ook meer rendement. Normaal is de winter maar goed voor 5% van het jaarrendement, dat kan iets hoger worden door bijvoorbeeld een mooie februarimaand. 80% Van uw jaarrendement haalt u binnen in het voorjaar en de zomer. Zonne-Energie Op Maat zit nog steeds in de lift. In 2018 is de omzet met meer dan 80% gestegen. We hebben er twee nieuwe panden bijgekocht en extra monteurs in dienst genomen. Ook hebben we Anneke van ’t Veer als vaste service-coördinator in dienst, zij plant alle servicebeurten in en handelt de meldingen af. Onze projecten groeien, veel grote projecten maar onze core-business blijven de particulieren, individueel of in collectief. Wij hebben weer zin in het nieuwe jaar, we bestaan bijna 8 jaar en zien de duurzaamheid om ons heen groeien!

Nieuwe projecten

Zonne-Energie Op Maat blijft in beweging. Naast plaatsingen bij particulieren, nemen we ook steeds vaker andere, grote, projecten aan. Zo hebben we afgelopen jaar zonnepanelen geplaatst op het dak van Vidomes in Delft, op verschillende daken van Ipse de Bruggen, verschillende daken van het Fioretti College en zijn we momenteel bezig met het plaatsen van 3.142 zonnepanelen bij Flora Holland Rijnsburg.

Vidomes

In November 2018 zijn de monteurs bij Vidomes in Delft bezig geweest met het plaatsen van 124 Zonnepanelen. Er zijn hier zonnepanelen geplaats van JA Solar 275 Wp met een omvormer van Solar Edge.

3.142 Zonnepanelen Flora Holland Rijnsburg

Zonne-Energie Op Maat plaatst momenteel de 3.142 zonnepanelen op het terrein van Flora Holland in Rijnsburg. De voortgang zit er goed in en in 2 weken tijd zijn ca 1.500 zonnepanelen geplaatst. Dit project wordt met eigen mensen uitgevoerd, met zonnepanelen van JA Solar, omvormers en optimizers van SolarEdge en een bevestigingssysteem van Van der Valk. Hiermee wordt een hoge kwaliteit behaald. De PV-installatie maakt deel uit van de gehele technische installatie van het gebouw, dat wordt uitgevoerd en gemanaged door Groen en Aldenkamp Installatietechnieken uit Woerden (www.gati.nl). Het gehele project is berekend en voorbereid door Overdevest Adviseurs uit Den Haag, (www.overdevestadviseurs.nl).

Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen is een zorginstantie die zorg biedt aan kinderen, volwassenen en ouderen. Zij hebben verschillende locaties in Zuid Holland, waaronder in Nootdorp, Schiedam, Zwammerdam, Monster, Nieuwveen en Ter Aar. Voor deze locaties heeft Ipse de Bruggen gevraagd of Zonne-Energie Op Maat op bepaalde dakvlakken zonnepanelen kan plaatsen. In 2018 zijn we daar druk mee bezig geweest en inmiddels liggen de panelen op alle daken. op de foto’s is hiervan een kleine impressie te zien.

Fioretti

Ook het Fioretti college heeft aan Zonne-Energie Op Maat gevraagd of wij zonnepanelen konden plaatsen op verschillende panden. Na de juiste voorbereidingen zijn in juli 2018 de eerste panelen geplaatst op de school in Oegstgeest. Inmiddels liggen ook de plannen klaar voor 3 andere locaties, te weten in Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.

In februari van dit jaar zullen we starten in Lisse. De andere locaties volgen later dit jaar.

Salderingsregeling

Het wordt een jaartje later. De zogenoemde salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen, waar particulieren veel profijt van hebben, gaat pas in 2021 op de schop.

Huishoudens en kleine bedrijven die zelf met zonnepanelen duurzame energie opwekken, kunnen ook volgend jaar nog profiteren van de huidige subsidieregeling. Een nieuwe, versoberde regeling die het kabinet in 2020 wilde laten ingaan, blijkt in de praktijk nog niet uitvoerbaar.

Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer.

De huidige regeling werkt zo: met zonnepanelen kun je stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Bij oude meters loopt de energiemeter dan terug; bij nieuwe meters worden de verbruikte en geleverde stroom apart geregistreerd. Voor de energierekening wordt het saldo van de verbruikte stroom en de teruggeleverde stroom afgerekend.

Wanneer je als particulier in een jaar 3.500 kilowattuur (kwh) stroom verbruikt en 1.000 kwh teruglevert, betaal je over het netto verbruik van 2.500 kwh. Deze salderingregeling is zeer gunstig omdat de verbruikte en geleverde stroom worden afgerekend tegen hetzelfde stroomtarief inclusief belastingen.

Stel bijvoorbeeld dat de stroomprijs 22 eurocent per kwh bedraagt. Dan bestaat ongeveer 7 cent daarvan uit de ‘kale’ energieprijs. Daarbovenop komt nog ongeveer 11 cent aan energiebelasting en 4 cent btw.

Bij de salderingsregeling krijg je ook voor de geleverde stroom de volle 22 cent per kwh vergoed. Indirect betekent dat een subsidie van 14 cent per kilowattuur (die overeenkomt met het bedrag van energiebelasting en btw).

Salderingsregeling zonnepanelen wordt terugleversubsidie

Het kabinet-Rutte 3 vond dit iets te riant worden en wil daarom een andere opzet, via een ‘terugleversubsidie’. Dat werkt zo:

Bij teruglevering van zonnestroom aan het net vindt er een splitsing plaats bij de vergoeding: van je energieleverancier krijg je de kale prijs (7 cent per kwh in het voorbeeld hierboven). Daarnaast past de overheid een terugleversubsidie bij. Die wordt jaarlijks vastgesteld en vervangt het huidige extra voordeel (de 14 cent per kwh uit het voorbeeld).

Het basisidee is dat de ‘terugleversubsidie’ hoog genoeg moet zijn om de investering in zonnepanelen binnen zeven jaar terug te verdienen. Maar de nieuwe opzet geeft de overheid meer flexibiliteit om de subsidie te matigen, als bijvoorbeeld prijzen van zonnepanelen dalen.

Aan de nieuwe regeling die Wiebes aanvankelijk in gedachte had, blijken evenwel veel haken en ogen te zitten. Betrokken partijen hebben volgens de bewindsman “ernstige zorgen” over de uitvoering ervan. Hij onderzoekt nu of die kunnen worden weggenomen. Mogelijk moet een alternatief worden gezocht. Dat betekent dat een nieuwe regeling pas kan ingaan op 1 januari 2021.

Nederland het verst verwijderd van doelstelling groene energie in EU

Van alle EU-landen is Nederland het verst verwijderd van de doelstelling op het vlak van hernieuwbare energie. In 2017 kwam 6,6 procent uit duurzame bronnen, zoals windmolens en zonnepanelen, aardwarmte of biomassa. Dat moet volgend jaar 14 procent zijn.

Nederland is op dit moment dus 7,4 procentpunt verwijderd van het doel in 2020.

Elf lidstaten hebben hun doelstelling al gehaald, blijkt dinsdag uit de recentste cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Zweden loopt veruit op kop, ruim de helft van de energie wordt daar duurzaam opgewekt. Finland, Letland, Denemarken en Oostenrijk zitten ook boven de 30 procent.

Alleen Luxemburg zit onder Nederland

Alleen Luxemburg staat met 6,4 procent onder Nederland, maar dat land heeft een aandeel van 11 procent in 2020 als doel.

Na Nederland zijn Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk de lidstaten met de grootste achterstand op hun nationale doelstellingen. Die zijn bij ieder land anders, afhankelijk van onder meer het uitgangspunt en economisch potentieel.

De EU als geheel heeft afgesproken dat gemiddeld een vijfde van de energie volgend jaar duurzaam moet zijn opgewekt. Dat was in 2017 17,5 procent. Voor 2030 is de doelstelling 32 procent.

Nieuwe medewerkers en taken

Zonne-Energie Op Maat groeit! Zoals u eerder heeft gelezen, mag Zonne-Energie Op Maat op steeds meer grote daken panelen plaatsen. Dit betekent niet alleen dat we hiervoor meer monteurs inzetten, ook bij de binnendienst hebben we meer mankracht nodig. We doen even een voorstelronde:

Carlo Abbing, directeur.

Prawien Nagesar, voorman, elektriciën en monteur

Mick Abbing, monteur

Sander van Houwelingen, monteur

Daniel Jasinksy, monteur

Anneke van ’t Veer, medewerker binnendienst.

 Fenna Bosgraaf, medewerker binnendienst.

Nieuwe loods en kantoor

Zoals in het voorstukje aangegeven hebben we nieuwe loods- en kantoorruimte aangekocht. Vanwege de groei hebben we meer ruimte nodig. De overleggen met meer medewerkers worden ook groter, dus ook kantoorruimte is nodig. We hebben nu twee panden erbij aan de Westvlietweg. We willen zorgen voor korte lijnen, dat we een goede voorraad kunnen blijven combineren met daadkracht en snelheid. Daarnaast hebben we meer demo faciliteiten, proefopstellingen en voorbeelden van materialen opgesteld op ons kantoor. U kunt daar op afspraak altijd een kijkje komen nemen.

Service en waar op te letten

Honderden klanten maken gebruik van een Servicecontract van Zonne-Energie Op Maat. Anneke van ’t Veer coördineert hierin. Mede gezien de groei vinden we het belangrijk dat we hier goed in communiceren. Dus laat haar weten als zaken anders of beter kunnen. Uiteraard wel binnen de logische grenzen. Een servicebeurt is bedoeld om de installatie na te lopen, is er schade door storm (verschoven, kabels te strak, dakpannen verschoven, beschadigingen) of dieren (nesten, kabels kapot gemaakt), werkt alles nog naar behoren en zijn er geen stekkers e.d. beschadigd. Na verloop van jaren kunnen bijvoorbeeld ook Ty-raps kapot gaan en kunnen stekkers in het water komen te hangen. Daarnaast is schoonmaken van belang. Zilt kan aluminium aantasten en op het glas ontstaat alg- en mosgroei, die het kit kan aantasten en schaduw (minder opbrengst!) kan veroorzaken. Ook bekijken we het elektrische deel, soms kan er ook kortsluiting ontstaan buiten de zonne-installatie om, waardoor brandgevaar kan ontstaan. Mensen zonder servicecontract moeten zelf minimaal jaarlijks deze acties ondernemen, met betrekking tot veiligheid en rendement. Mocht u toch alsnog een servicecontract wensen, neem dan contact op met Anneke van ’t Veer, 070-2629416 of mail haar, administratie@zonneenergieopmaat.nl.

Wat betreft de planning en de uitvoering, het gebeurt regelmatig dat mensen de afspraak zijn vergeten of te laat thuis zijn. Dat is voor ons lastig met de planning, soms komen we dan ergens anders te laat omdat we moeten wachten. Het komt ook voor dat wij de afspraak niet redden. Als de monteurs bij een klant bezig zijn, dan willen ze dat ook afmaken. In principe binnen een uur. Grote aanpassingen worden dan later ingepland. Ook het weer kan van invloed zijn. We willen de zaken wel goed en veilig doen. We begrijpen dat het dan erg vervelend is voor mensen als we een afspraak afzeggen/moeten verplaatsen. Mensen blijven er namelijk ook speciaal voor thuis. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. We willen u graag van dienst zijn.

Al eerder een offerte gehad en nog steeds interesse?

Wellicht heeft u in het verleden een offerte aangevraagd inzake zonne-energie en is het er om uiteenlopende redenen niet van gekomen. Uiteraard kunt u ons altijd vragen om een nieuwe offerte, met de nieuwste materialen. De prijzen zijn gedaald, dus de kans is groot dat u een aantrekkelijkere prijs krijgt aangeboden. U kunt altijd bij ons terecht. Bel ons op 070 – 2629416 of mail naar info@zonneenergieopmaat.nl

Collectieven van Zonne-Energie Op Maat

Voor de meeste wijken en straten gelden collectieve voordelen. Daar kunnen de bewoners nog steeds gebruik van maken. Bijvoorbeeld in de wijken/straten:

 • Wijk Duivenvoorde, Leidschendam
 • Wijk Wielingen, Alphen aan den Rijn
 • Wijk ‘van Royenstraat’ Voorburg
 • Wijk Bezuidenhout, Jacob Mosselstraat Den Haag
 • VvE de Waterrand in Alphen aan den Rijn
 • Darwinstraat Den Haag
 • Beetsstraat Den Haag
 • Lammenschansweg Leiden
 • Beethovenlaan Leidschendam
 • Groningsestraat Den Haag/Scheveningen
 • Fellowshiplaan Ypenburg
 • Mgr. P.J. Willekenslaan Rijswijk
 • Laan van Meerdervoort Den Haag
 • Vrijburgstraat Voorburg
 • Vlietwijck in Voorburg
 • Tulpen- en Rozentuin in Voorburg
 • De ‘Bras’ in Den Haag
 • Teijlerstraat en omgeving in Den Haag

Uiteraard kunnen andere wijken ook hun voordeel doen met een collectieve actie. Dat kan al vanaf 2 woningen! Mail voor informatie naar info@zonneenergieopmaat.nl, of bel 070-2 62 94 16.

Informatie, offerte of afspraak

Bent u reeds klant van ons en hoort u kennissen/familie/buren in uw omgeving praten over zonnepanelen? Wij gaan graag geheel vrijblijvend bij ze langs om samen met hen de mogelijkheden van het zelf opwekken van energie te bespreken. Uiteraard kunt u ons bellen of mailen. Een eenvoudige reply op de nieuwsbrief met uw vraag is al voldoende. Bel ons op 070 – 2 62 94 16 of mail naar info@zonneenergieopmaat.nl.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief middels een reply op deze mail