Nieuwsbrief najaar 2015

 

logo ZEM nieuw (1)

Het voorjaar is voorbij en was gemiddeld wat betreft het aantal zonuren. De zomer was iets bovengemiddeld. Recent hebben we vernomen dat de regio Haaglanden ver achter loopt met het aantal geinstalleerde zonne-installaties op woningen en bedrijven t.o.v. andere gebieden in Nederland. In deze nieuwsbrief aandacht voor Omvormer en service, BTW regeling en collectieve aanpak. In Nederland is steeds meer aandacht voor Duurzame ontwikkelingen. Binnenkort leveren we ook (gezamenlijk) een huis op dat geheel energieneutraal is. Geen gas meer, zonne-energie voor de electra en verwarming door uitgekiende isolatie en infraroodpanelen.

 

Service en Rendement

Goede service vinden wij heel belangrijk. Inmiddels hebben meer dan 600 klanten een installatie van Zonne-Energie Op Maat op het dak. De bedoeling is dat u 25 jaar plezier en hoog rendement heeft. Een Zonneinstallatie is robuust en ontworpen om minimaal 25 jaar mee te gaan. Alleen de omvormer zal na 10-20 jaar vervangen moeten worden.

De meeste omvormers die wij geplaatst hebben zijn van Omnik en JFY. De meeste vragen zijn over de Wifi, dat is een onderdeel dat afhankelijk is van uw eigen thuis/buurtsituatie. Als er een wachtwoord verandert, het signaal te zwak is of er storing vanuit andere netwerken in de buurt is, kan het zijn dat u geen informatie meer kunt zien op uw portal of App. Meestal werkt het dan goed om de omvormer opnieuw aan te melden, we hebben hiervoor een goede handleiding.

Omnik heeft nu een nieuwe generatie omvormers die geluidloos is, de TL-2 serie.

Als u een servicevraag heeft, waar u hulp bij nodig heeft, kunt u een mail sturen naar onze binnendienst, binnendienst@zonneenergieopmaat.nl. We nemen dan contact met u op, hoe we de zaken kunnen aanpakken. Indien wij er niet uitkomen, schakelen we bij Omnik het servicecenter in. Bij diepgaande vragen of directe communicatie kunt u het Servicecenter ook direct benaderen: service@omnik-solar.com. Zij zijn gevestigd in Nederland (Omnik is marktleider in de Benelux) en kunnen u dan ook in het Nederlands te woord staan.

 

Sportverenigingen

Zonne-Energie Op Maat heeft veel met sportverenigingen. Zo worden GSC Volleybal, Orbiton Badminiton en SEV Voetbal door ons gesponsord. Daarnaast hebben we al bij diverse sportverenigingen een zonne-installatie geplaatst. De overheid wil nu graag sportverenigingen met een eigen accommodatie stimuleren om duurzame stappen te nemen.

image13 Plaatsing SEV

 

Sportverenigingen die maatregelen nemen om energieverbruik te verminderen krijgen een subsidie van 30 procent van de investering. Een subsidie kan vanaf 4 januari 2016 aangevraagd worden. Er is 6 miljoen beschikbaar.

De redactie berichtte afgelopen maart al over een motie uit december 2012 die er toe leidde dat het kabinet drukdoende was om per 1 januari 2016 een subsidieregeling voor energiebesparing en duurzame energie – bij sportverenigingen in het leven te roepen. De subsidieregeling is op 1 september 2015 gepubliceerd in de Staatscourant en in werking getreden en onder meer zonnepanelen, zonneboilers en led-verlichting worden gesubsidieerd.

Sportverenigingen en sportstichtingen, aangesloten bij NOC*NSF, met een eigen sportaccommodatie kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling. Het is mogelijk dat een subsidieaanvraag door een intermediair namens een sportvereniging of sportstichting wordt ingediend. Hierbij kan gedacht worden aan een collectieve subsidieaanvraag door een sportbond voor bij die sportbond aangesloten sportverenigingen. De subsidie komt direct terecht bij de sportvereniging.

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; de arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30 procent en voor sportstichtingen 15 procent. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.

Er kan maximaal 125.000 euro subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan 3.000 euro komen niet in aanmerking.

Indien u vragen heeft, een offerte wenst of ons als intermediair wilt laten optreden, neem dan contact op, via email: carlo@zonneenergieopmaat.nl of telefonisch: 070 – 262 94 16.

 

Oude offerte en nog steeds interesse?

Wellicht heeft u in het verleden een offerte aangevraagd inzake zonne-energie en is het er om uiteenlopende redenen niet van gekomen. Uiteraard kunt u ons altijd vragen om een nieuwe offerte, met de nieuwste materialen. De prijzen zijn nog gedaald, dus de kans is groot dat u een aantrekkelijkere prijs krijgt aangeboden. U kunt altijd bij ons terecht. Bel ons op 070 – 2629416 of mail naar carlo@zonneenergieopmaat.nl

 

Samenwerking met 070Energiek en gemeente Den Haag

Sinds begin 2015 werkt Zonne-Energie Op Maat samen met 070Energiek. ­ 070Energiek is een coöperatieve vereniging en richt zich op samen (voor zijn leden) duurzaam energie inkopen, investeren in duurzaam opwekken én investeren in energiebesparing door advies van buren. Drie doelen die elkaar versterken. We zijn begonnen in de wijken Regentesse/Valkenbos, Vogelwijk en Duinoord. Inmiddels zijn we actief in de volledige regio Haaglanden. Zij hebben meerdere leveranciers onderzocht en hebben o.a. Zonne-Energie Op Maat als goede partner geadviseerd. Inmiddels hebben we al meer dan 20 projecten uitgevoerd, als gevolg van deze samenwerking. Wilt u meer weten, of een Energyparty organiseren, kijk op de website:

http://www.070energiek.nl

 

Projecten van Zonne-Energie Op Maat

Inmiddels zijn er al meer dan 600 projecten uitgevoerd. Recent hebben we een aantal collectieve plaatsingen uitgevoerd, die ook in de media gekomen zijn. Aan de Laan van Meerdervoort te Den Haag hebben we meer dan 10 woningen voorzien van zonnepanelen, in totaal meer dan 40.000 Wp aan vermogen. Momenteel zitten we midden in een collectieve plaatsing aan de Jacob Mosselstraat in Den Haag, waar nu al 15 bewoners aan meedoen. Daar wordt meer dan 50.000 Wp aan vermogen geïnstalleerd. Hele groene straten dus. Ook in de wijk Duivenvoorde in Leidschendam hebben we inmiddels al meer dan 20 woningen voorzien van zonne-energie. Voor de meeste wijken en straten gelden collectieve voordelen. Daar kunnen de bewoners nog steeds gebruik van maken. Bijvoorbeeld in de wijken/straten:

 • Wijk Duivenvoorde, Leidschendam
 • Wijk Wielingen, Alphen aan den Rijn
 • Wijk ‘van Royenstraat’ Voorburg
 • Wijk Bezuidenhout, Jacob Mosselstraat Den Haag
 • VvE de Waterrand in Alphen aan den Rijn
 • Darwinstraat Den Haag
 • Beetsstraat Den Haag
 • Lammenschansweg Leiden
 • Beethovenlaan Leidschendam
 • Groningsestraat Den Haag/Scheveningen
 • Fellowshiplaan Ypenburg
 • P.J. Willekenslaan Rijswijk
 • Laan van Meerdervoort Den Haag

Uiteraard kunnen andere wijken ook hun voordeel doen met een collectieve actie. Dat kan al vanaf 2 woningen! Mail voor informatie naar carlo@zonneenergieopmaat.nl, of bel 070-2 62 94 16.

 

Subsidies en BTW teruggave

Stimuleringsleningen.
Diverse gemeenten stellen een stimuleringslening ter beschikking. Hieronder vallen investeringen in Zonnepanelen ook. Meestal kan er dan tegen zeer aantrekkelijke tarieven worden geleend, waardoor de netto investering weinig tot niets is en er wel de voordelen van kosteloze energie zijn. Inmiddels hebben in ieder geval de gemeenten Delft, Rijswijk en Alphen aan den Rijn deze regelingen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

BTW Teruggave
Vorig jaar is er nieuwe informatie naar buiten gekomen inzake mogelijke BTW terugvordering door particulieren op een zonne-installatie. Concreet heeft het ministerie op 26 september 2013 een bericht gepubliceerd op de site van de belastingdienst. Deze regeling werkt zeer goed. Al meer dan 300 klanten van Zonne-Energie Op Maat hebben de afgelopen maanden BTW teruggevorderd. Zeker de moeite waard om terug te vragen, uw terugverdientijd word zo met 1-2 jaar verkort.

http://www.zonneenergieopmaat.nl/2013/10/21/btw-teruggave-nu-mogelijk-voor-particulieren/

Als u in 2016 zonnepanelen koopt, kunt u de betaalde BTW bij de belastingdienst blijven terug vragen. In het belastingplan 2016 wordt aan deze teruggave niet getornd. Hierdoor krijgt deze teruggave een structureel karakter. Mensen die zonnepanelen aankopen, hebben hierdoor geen last van de BTW verhoging op het plaatsen van zonnepanelen. Op 1 juli 2015 is dit BTW tarief verhoogd van 6% naar 21%. Hierdoor is de installatie van zonnepanelen wel duurder geworden, maar dit hogere bedrag kan weer van de belastingdienst teruggekregen worden, zodat mensen per saldo niet meer geld kwijt zijn. Uit het belastingplan komt verder nog naar voren dat de belastingheffing over spaargeld met ingang van 2017 aangepast zal worden. In 2016 moet over vermogen in box 3, boven een vrijgesteld bedrag nog 1,2% belasting betaald worden.

Met ingang  van 2017 is de hoogte van deze belasting afhankelijk van het rendement op spaargeld, onroerend goed, aandelen en obligaties. Hierdoor wordt de hoogte van de belasting elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor kalenderjaar 2017 zal deze box 3 bij kleinere bedragen worden vastgesteld op 0,872% en voor grotere bedragen op 1,40 of 1,65%. Deze belasting wordt elk jaar berekend over de omvang van uw spaargeld op 1 januari.

Als u zonnepanelen aan wilt kopen en u wilt besparen op deze inkomstenbelasting, dan kunt u besluiten om dit jaar nog zonnepanelen aan te kopen en te laten plaatsen. Na plaatsing worden de zonnepanelen onderdeel van uw (eigen) woning. Betaalt u de factuur voor 31 december, dan telt dat geld niet meer mee voor de belasting die u over uw spaargeld moet betalen. Hierdoor hoeft u minder belasting over uw box 3 vermogen te betalen.

Door nog dit jaar zonnepanelen aan te kopen, betaalt de belastingdienst een extra stukje mee.

 

Informatie, offerte of afspraak

Bent u reeds klant van ons en hoort u kennissen/familie/buren in uw omgeving praten over zonnepanelen? Wij gaan graag geheel vrijblijvend bij ze langs om samen met hen de mogelijkheden van het zelf opwekken van energie te bespreken. Uiteraard kunt u ons bellen of mailen, een eenvoudige reply op de nieuwsbrief met uw vraag is al voldoende. Wij willen u altijd geheel vrijblijvend van informatie of een offerte voorzien. Wel komen we graag eerst bij u langs om zo samen te bekijken en bespreken wat de mogelijkheden van zonnepanelen op uw woning, VvE of bedrijf zijn. Bel ons op 070 – 2629416 of mail naar carlo@zonneenergieopmaat.nl.