Nieuwbrief september 2021

Nieuwsbrief

De zomer is bijna voorbij. Nog een paar mooie nazomerdagen in september en dan gaat de herfst weer beginnen. Zonne-Energie Op Maat bestaat 10 jaar! Inmiddels zijn meer dan 3.000 particulieren, bedrijven, VvE’s en overheidsinstellingen voorzien van onze installaties. Onze organisatie is gegroeid, we hebben 5 monteurs in vaste dienst, een servicemanager, een operationeel manager en projectleider, 2 adviseurs en een administratief medewerkster. We hebben nog steeds kwaliteit en we hebben goede service hoog in het vaandel staan. Niet alleen met de installatie, maar ook de 25 jaar erna. Naast zonnepanelen zijn we begonnen met het installeren van laadpalen en Wall boxen bij particulieren en bedrijven. Daar is steeds meer vraag naar. Op korte termijn gaan we ook Airco-units en windenergie installaties plaatsen bij onze klanten. Dat zal waarschijnlijk begin 2022 zijn. Wij zien een goede toekomst, veel duurzame ontwikkelingen en blije klanten. We vinden het altijd fijn om van onze klanten feedback te krijgen. Dat kan op verschillende manieren: het opleverformulier, telefonisch of via de mail, of via onze website of Google Reviews. Dank voor alle fijne complimenten en aanbevelingen hierin. We hopen dat iedereen weer op een vrije manier kan leven en bewegen. We wensen u een goede gezondheid toe.

 

Ontwikkelingen binnen Zonne-Energie Op Maat

Wij zijn de laatste maanden hard aan het werk geweest. Met gemiddeld zeven afgeronde installaties per week en twee dagen onderhoud is onze planning zeer vol.

Wij merken dat steeds meer mensen in combinatie met hun buren zonnepanelen aanschaffen. Dat is slim want wij bieden een korting aan wijkcollectieven, al vanaf twee installaties. Zo hebben wij onlangs bij verschillende burencollectieven in Den Haag en Voorburg geplaatst.

U kunt zich ook later aanmelden bij een collectief. Zo plaatsen wij in de Bras, Bosweide en Nootdorp bij bestaande collectieven. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een lijst met collectieven. Ook kunt u zelf een nieuw collectief starten.

De afgelopen maanden kozen onze nieuwe klanten steeds meer voor panelen met een hoog rendement, zoals bijvoorbeeld de JA Solar 370 Wp full black panelen of de JA Solar 380 Wp zonnepanelen. Deze panelen leveren niet alleen meer op maar ze zijn ook groter (andere maten en gewicht) dan de panelen die wij eerder gevoerd hebben.

Steeds meer klanten die ‘oude’ installaties hebben breiden die installaties uit, of vervangen ze door panelen van een hoger rendement. We kunnen hier uiteraard in adviseren.

 

 

VVD en D66 willen met nieuw kabinet isolatie, zonnepanelen en warmtepompen forser ondersteunen

 

VVD en D66 willen met een nieuw kabinet huishoudens en het kleine mkb helpen te verduurzamen door investeringen in isolatie, hybride warmtepompen en zonnepanelen op daken forser te ondersteunen. Dat blijkt uit het ‘Document op hoofdlijnen’ dat Mark Rutte en Sigrid Kaag afgelopen zomer hebben geschreven als onderdeel van de formatie van een nieuw kabinet. Het document bevat 4 lijnen waarvan ‘de nieuwe, duurzame economie met sterker verdienvermogen’ er één is. ‘De klimaat- en energietransitie is niet alleen noodzakelijk, maar biedt ook een grote kans. Door in te zetten op een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland in 2050 werken we aan schone lucht, mooie en gezonde natuur en een sterk bedrijfsleven dat duurzame banen en welvaart oplevert, met oog voor biodiversiteit. Een volgend kabinet moet de ambitie hebben voorop te lopen met verstandig beleid en bijbehorende innovatie. En tegelijkertijd ervoor zorgen dat de klimaattransitie voor huishoudens en mkb-ondernemers haalbaar en betaalbaar blijft.’

Noot van Zonne-Energie Op Maat; het kan bijvoorbeeld betekenen dat de salderingsregeling toch weer verlengd wordt. Dat is in het verleden al meerdere keren gebeurd.

 

Nederlandse zonnepanelen helpen ruimtesonde JUICE bij onderzoek naar manen Jupiter

De nieuwe ruimtesonde van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, Jupiter Icy moon Explorer geheten, wordt deze maand getest bij testcentrum ESTEC in Noordwijk. JUICE haalt zijn stroom van Nederlandse zonnepanelen.

De stroomvoorziening is namelijk opgebouwd rond zonnepanelen die gebouwd zijn door Airbus uit Leiden.

IJsmanen
Ook wetenschappelijk is Nederland betrokken bij de missie. Wetenschappers en ingenieurs van de TU Delft bereiden zich, samen met hun collega’s van JIVE in Dwingeloo, voor op hun werk aan deze missie. Met radiotelescopen overal op aarde, ook in het Drentse Westerbork, gaan zij de planeetverkenner nauwgezet volgen. Zo maken ze baanbrekend wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de ijsmanen van Jupiter.

Supercomputers
Telescopen die normaal gesproken verre sterrenstelsels en andere astronomische bronnen van radiostraling onderzoeken, worden nu ingezet voor het volgen van JUICE. Een sleutelrol is daarbij weggelegd voor de correlatoren van JIVE. Deze supercomputers voegen gegevens van telescopen uit de hele wereld samen tot één bruikbaar signaal. ‘Planeetverkenners communiceren meestal maar met één schotelontvanger tegelijk op aarde’, vertelt Bert Vermeersen, hoogleraar planetaire exploratie aan de TU Delft. ‘Wij kijken naar de satelliet met meerdere telescopen die heel ver uit elkaar staan. Dat noem je in de sterrenkunde very long baseline interferometrie. Zo ontstaat een effect dat ook optreedt als je met twee ogen naar een object kijkt: ineens zie je heel scherp heel ver weg. En dan kun je de positie van een object veel nauwkeuriger bepalen.’

Het netwerk van radiotelescopen op aarde gaat de positie van JUICE bepalen tot enkele tientallen meters nauwkeurig – en dat terwijl het ruimteschip gemiddeld bijna 800 miljoen kilometer van de aarde verwijderd is. ‘Wij verrijken de gegevens van 10 wetenschappelijke instrumenten aan boord met nauwkeurige locatiebepaling. En dat maakt nieuwe ontdekkingen mogelijk.’

Nederlandse zonnepanelen produceren weer meer stroom, productie in april verdubbeld

Bijna 38 procent van de in Nederland gebruikte stroom in de maand april is duurzaam opgewekt tegenover 30 procent vorig jaar. Zonnepanelen produceerden daarbij de meeste elektriciteit; 13,6 procent van alle stroom.

Dit alles blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Nieuw records zon
Ten opzichte van vorig jaar kwam er in april ruim 50 procent meer stroom van Nederlandse zonnepanelen. Op 26 en 27 april waren er nieuwe records in de zonnestroomproductie. Naar schatting werd toen ruim 20 procent van de vraag naar stroom gedekt met zonne-energie.

De windmolens op zee leverden 3 keer zoveel als april vorig jaar. Dat is vooral dankzij nieuwe windparken die in productie kwamen. De windmolens op land plusten 35 procent.

 

 

 

 

Kou en kilometers
Vanwege de koude aprilmaand stookten meer mensen hun open haard of houtkachel waardoor er meer biomassa werd gebruikt. De warmtepompen moesten vanwege de kou harder werken. Ook de warmtenetten op biomassa leverden daarom meer.

Het minder streng naleven van de coronaregels vertaalde zich ook in meer bijmenging van biobrandstoffen. In vergelijking met de eerste lockdown in april vorig jaar werd er weer meer gereden en dus meer getankt. Nederland kent voor benzine en diesel een bijmengplicht van circa 10 procent biobrandstof. Voor het totaal percentage hernieuwbare energie maakt dit niet uit, omdat de verhouding fossiel/hernieuwbare brandstof niet verandert.

 

Elektriciteit Percentage
Zonnepanelen 13,6 procent
Conventioneel 62,3 procent
Wind op land 8,7 procent
Biomassa 8,2 procent
Wind op zee 7,2 procent
Waterkracht 0,1 procent

 

Servicecontracten

Wij bieden onderhoudscontracten aan onze klanten aan om het functioneren van de installatie te optimaliseren.

Eén onderdeel van deze contracten is de jaarlijkse servicebeurt. De monteurs maken dan de zonnepanelen schoon om alg- en mosvorming, die de opbrengst kan verminderen, te verwijderen. Ook lopen zij de hele installatie na om te controleren of alle panelen nog goed vast zitten en alles op z’n plek zit. Ze kijken of de stekkers nog goed hangen en de bekabeling nog netjes is. Ze controleren ook of de installatie is aangetast door dieren en voeren kleine onderhoudswerkzaamheden uit.

Bij hoge temperaturen kan de installatie uitzetten en bij koudere temperaturen weer krimpen. Door deze beweging kunnen er schroefpunten los gaan zitten. Tijdens de onderhoudsbeurt checken onze monteurs of dit het geval is en zo nodig zetten ze alles weer vast. Ook wordt de omvormer doorgemeten en gecontroleerd. Soms is het nodig om de wifi opnieuw in te stellen, bijvoorbeeld als u een nieuwe router heeft. Onze monteurs doen dit ook voor u tijdens de servicebeurt.

Het onderhoudscontract bevat nog meer dan alleen de servicebeurt. Mocht er iets aan de hand zijn met uw installatie dan komen de monteurs twee keer per jaar bij u langs. Hiervoor betaalt u dan geen voorrijkosten.

Ook staat onze servicemanager Mirjam voor u klaar om u ondersteuning te bieden mocht dit nodig zijn en om uw vragen te beantwoorden. Zij monitort de systemen ook op foutmeldingen, wanneer nodig wordt dan ook pro-actief actie ondernomen.

Daarnaast bieden wij ook eenmalige servicebeurten aan en doen we nulopnames, bijvoorbeeld bij installaties die niet door ons geplaatst worden. Steeds meer verzekeringsmaatschappijen stellen regulier onderhoud als eis, om de verzekering te continueren.

Nieuwsgierig geworden? U kunt contact opnemen met Mirjam Krenning, voor een  servicecontract, eenmalige servicebeurt of een nulopname. Telefoonnummer 070 – 2 62 94 16 of via de email administratie@zonneenergieopmaat.nl.

 

Solarman SMART

Voor onze klanten met een Omnik omvormer is er de afgelopen tijd iets veranderd met betrekking tot de monitoring van de zonnepanelen. Het Omnik portaal is verdwenen en de monitoring kan nu gedaan worden via de Solarman SMART app of de website: https://home.solarmanpv.com

Solarman biedt een gratis proefperiode tot 31 december 2021. Daarna zullen zij zes euro per jaar vragen voor de monitoringsdienst.

Voor vragen kunt u mailen naar info@zonneenergieopmaat.nl.

 

 

 

 

 

 

 

NEN-norm

De NEN heeft de NEN 7250, de norm voor bouwkundige aspecten voor zonne-energiesystemen, ter commentaar gepubliceerd.

De afgelopen periode is gewerkt aan de herziening van NEN 7250. Deze norm heeft betrekking op de bouwkundige integratie van elektrische en thermische zonne-energiesystemen op platte en hellende daken, en op zonne-energiesystemen aan gevels.

Wijzigingen
In NEN 7250 zijn de technische eisen en bepalingsmethoden opgenomen voor een technisch verantwoorde montage. De norm gaat onder andere in op onderwerpen als windbelasting, inwendige condensatie, temperatuurinvloeden, brandveiligheid, geluid en thermische isolatie.

De wijzigingen in de nieuwe versie van de NEN 7250 zijn onder andere:

 • testmethode voor windweerstand bij montagewijze 1 en 2;
 • richtlijnen voor veilig werken op daken;
 • thermische ontkoppeling van panelen onder invloed van warmte;
 • richtlijnen voor de beoordeling voor de bouwkundige geschiktheid van daken en gevels.

Brandveiligheid
Chris van der Meijden, voorzitter van de normcommissie van de NEN 7250, zegt hierover: ‘Ook de tekst over brandveiligheid wordt geactualiseerd, maar tegelijkertijd geeft die geen antwoord op alle vragen die er momenteel spelen omtrent het beoordelen van de brandveiligheid van pv-systemen’.

Die duidelijkheid moet namelijk komen van de nieuwe loot aan de ‘zonne-energiestam’ van de NEN: de werkgroep ‘Brandveiligheid van PV-panelen in en op de gebouwschil’. De werkgroep stelt een advies op om de brandveiligheid bij de toepassing van zonnepanelen te verhogen door het maken van aanpassingen aan bestaande normen en/of opstellen van nieuwe normen. ‘Het eindresultaat is een brandveiligheidsbeoordeling dan wel -testmethode voor pv-systemen’, aldus Van der Meijden. ‘Het hogere doel is dat bouwregelgeving straks weer aansluit bij de risico’s van pv-installaties.’

 

Zonne-Energie Op Maat werkt conform de geldende NEN-normen.

 

Laadpalen en wallboxen

De afgelopen jaren is het gebruik van elektrische en hybride voertuigen enorm toegenomen in Nederland. We lopen hierin voorop ten opzichte van vele ander Europese landen. Veel mensen willen en kunnen de auto (privé of zakelijk) thuis opladen. Die stroom is goedkoper dan bij de reguliere laadpalen en altijd toegankelijk. Wekt u de stroom zelf ook nog eens op met zonnepanelen, dan is het voordeel nog groter. U werkt dan mee aan de duurzame wereld en het is beter voor uw portemonnee. Fossiele brandstof wordt op termijn onbetaalbaar.

Zonne-Energie Op Maat heeft meerdere elektriciens in vaste dienst en heeft zich samen met partners verdiept in deze materie. Er is gekozen voor Nederlandse ontwikkelingen, gedegen, als uit de periode van kinderziektes, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar. Momenteel worden voor zowel particulieren als bedrijven de laadpalen van Wallbox en Alfen aangeboden. Hierin zijn meerdere varianten mogelijk, van een eenvoudige aansluiting aan de muur tot een uitgebreid systeem met stroomregulering, pasjes, load balancing en geavanceerde software.

Ook hierin kunt u de kwaliteit en het hoge service niveau van Zonne-Energie Op Maat verwachten. Wij inventariseren wat voor u de beste oplossing is en werken dit uit in een goed en leesbaar voorstel. De installatie is binnen één dag gereed.

Interesse in een vrijblijvende offerte? Neem contact op met Fenna Bosgraaf, 070 – 262 94 16 of mail naar binnendienst@zonneenergieopmaat.nl.

 

Vacature adviseur (m/v)

Ben je op zoek naar een nieuwe zakelijke (persoonlijke) uitdaging? Vind jij de volgende zaken belangrijk:

 • Klimaat en milieu
 • Leefbaarheid op onze planeet
 • Gezond leven en omlaag brengen van de CO2 uitstoot

Dan hebben wij de perfecte baan/uitdaging voor jou. Wij zijn op zoek naar een jonge vrouw of man, die samen met ons werkt aan een duurzame samenleving. Dus gevoel op de goede plaats maar wel met een zakelijke visie. Ambities om te groeien, interesse in duurzaamheid, zelfstandig kunnen werken en gemotiveerd. Wij geven je de mogelijkheid om een groot deel van je functie zelfstandig in te vullen en de richting te bepalen.

Als adviseur Zonne-Energie en duurzaamheid ga jij de markt betreden in de regio Haaglanden. Je speelt een essentiële rol binnen de groei en ontwikkeling van Zonne-Energie Op Maat door in gesprek te gaan met particulieren, samenwerkingspartners, overheden en bedrijven. Jij hebt een overtuigende en initiatiefrijke houding en bent verantwoordelijk voor het vergroten van je eigen klantenportefeuille. Dit doe je door zelf op onderzoek uit te gaan en zoveel mogelijk prospects telefonisch of op andere creatieve manieren te enthousiasmeren en afspraken te maken. Dat gaat natuurlijk in overleg met onze binnendienst en service afdeling, zij faciliteren en ondersteunen. Je bezoekt de klanten en maakt zelf de offertes, we hebben een goed CRM pakket waarbij je altijd en overal kunt werken. Het sluiten van de offertes en binnenhalen van de opdrachten is het doel. Daarnaast staat eerlijkheid bij het bedrijf hoog in het vaandel. Er is veel contact en ondersteuning vanuit onze binnendienst.

De start bestaat uit een inwerk programma van een maand waarin je het bedrijf leert kennen en mee kan lopen met andere adviseurs, de uitvoering en de binnendienst. Je wordt geacht zelfstandig te werken vanuit huis en op kantoor, maar zoveel mogelijk bij klanten. We bieden een goed salaris per maand. Dat kan hoog oplopen door prestatie, een bonusregeling is van kracht. Daarnaast ontvang je een laptop en worden je telefoonkosten betaald. De reiskosten woon-werk worden vergoed, de reiskosten die je maakt naar klanten worden uiteraard vergoed. Wellicht kan je hiervoor een auto van ons bedrijf gebruiken. Wij hebben een zeer goede pensioens- en arbeidsongeschiktheidsregeling.

Je interesse is gewekt? Stuur een goede motivatie en duidelijke CV, je kunt deze mailen aan onze Office-manager Fenna Bosgraaf, binnendienst@zonneenergieopmaat.nl

 

Al eerder een offerte gehad en nog steeds interesse?

Wellicht heeft u in het verleden een offerte aangevraagd inzake zonne-energie en is het er om uiteenlopende redenen niet van gekomen. Uiteraard kunt u ons altijd vragen om een nieuwe offerte, met de nieuwste materialen. De prijzen van zonnepanelen zijn gedaald, dus de kans is groot dat u een aantrekkelijkere prijs krijgt aangeboden. U kunt altijd bij ons terecht. Bel ons op 070 – 2629416 of mail naar info@zonneenergieopmaat.nl

Informatie, offerte of afspraak

Bent u reeds klant van ons en hoort u kennissen/familie/buren in uw omgeving praten over zonnepanelen? Wij gaan graag geheel vrijblijvend bij ze langs om samen met hen de mogelijkheden van het zelf opwekken van energie te bespreken. Ook kunnen we u adviseren over een upgrade of uitbreiding van uw installatie. Er zijn momenteel panelen van hogere vermogens beschikbaar waarmee u meer energie kunt opwekken. Uiteraard kunt u ons bellen of mailen. Een eenvoudige reply op de nieuwsbrief met uw vraag is al voldoende. Bel ons op 070 – 2 62 94 16 of mail naar info@zonneenergieopmaat.nl

 

Collectieven van Zonne-Energie Op Maat

Voor de meeste wijken en straten gelden collectieve voordelen. Daar kunnen de bewoners nog steeds gebruik van maken. Bijvoorbeeld in de wijken/straten:

 • Nederhoflaan Den Haag
 • Tulpen- en Rozentuin, Voorburg
 • De ‘Bras’, Den Haag
 • Vlietwijck, Voorburg
 • Blauwe tramstraat, Leiden
 • Wijk Duivenvoorde, Leidschendam
 • Antonie Duykerstraat, Den Haag
 • Wijk Wielingen, Alphen aan den Rijn
 • Wijk ‘van Royenstraat’ Voorburg
 • Wijk Bezuidenhout, Jacob Mosselstraat Den Haag
 • VvE de Waterrand, Alphen aan den Rijn
 • Darwinstraat, Den Haag
 • Beetsstraat, Den Haag
 • Lammenschansweg, Leiden
 • Beethovenlaan, Leidschendam
 • Groningsestraat, Den Haag/Scheveningen
 • Fellowshiplaan, Ypenburg
 • Mgr. P.J. Willekenslaan, Rijswijk
 • Laan van Meerdervoort, Den Haag
 • Vrijburgstraat, Voorburg
 • Teijlerstraat en omgeving, Den Haag
 • Legakker en omgeving, Nootdorp
 • Zwaluwweg en omgeving, Voorschoten
 • Het Hert, Leidschendam
 • Bieremalaan en omgeving, Den Haag
 • Bosweide, Den Haag

Uiteraard kunnen andere wijken ook hun voordeel doen met een collectieve actie. Dat kan al vanaf 2 woningen! Mail voor informatie naar info@zonneenergieopmaat.nl, of bel 070-2 62 94 16.