Dit dak met zonnepanelen heeft een zakelijke functie

Hij is adviseur op het gebied van aerospace en de defensiemarkt en dus ondernemer. In 2016 neemt hij zijn nieuw gebouwde huis van 72 vierkante meter, met op het dak twaalf zonnepanelen, in gebruik. Voor de exploitatie daarvan geldt hij als ondernemer voor de omzetbelasting. Hij krijgt het aan de stok met de Belastingdienst over de omzetbelasting voor de bouw van zijn woning.
De zaak komt te liggen bij de rechtbank Gelderland. Daar stelt de man dat de hele woning gebruikt wordt voor de exploitatie van de zonnepanelen en dat dus de omzetbelasting voor de bouw van de woning afgetrokken mag worden. Nee, zegt de fiscus. De zonnepanelen zijn roerende goederen, en dus mag alleen de omzetbelasting op de kosten voor de aanschaf en installatie ervan worden afgetrokken. En anders moet de man maar aantonen hoe groot het zakelijk gebruik van het dak is.

De rechter oordeelt dat de zonnepanelen roerende goederen zijn, omdat ze eenvoudig te demonteren en verplaatsen zijn. Maar, zo stelt de rechter: „Dit laat onverlet dat door de bevestiging van de zonnepanelen aan de woning het gebruik van de woning is gewijzigd.” Een deel van het dak heeft een zakelijke functie, omdat het (ook) wordt gebruikt voor de ondersteuning van de zonnepanelen en energieopwekking. „Dat deel van het dak heeft door dit gewijzigde gebruik een extra functie gekregen”.

Bron: nrc.nl