Word jij onze nieuwe monteur?

Voor Zonne-Energie Op Maat zijn we op zoek naar een nieuwe monteur. We groeien elk jaar weer, hebben veel werk en in 2018 ook meerdere grote projecten. We zijn op zoek naar een jonge, sterke man/vrouw zonder hoogtevrees en met twee rechterhanden. Je werkt veel buiten, elke dag bij andere klanten dus veel afwisseling en frisse lucht. We hebben hele leuke teams waarin je komt te werken, De sfeer? Van onze mensen horen we dat het voelt als thuis (dat zien we als positief). Je verdiensten zijn goed. Je kunt jezelf ontwikkelen, op diverse gebieden. Je hoeft geen ervaring te hebben, maar technisch inzicht is een pré. Als je al VCA hebt, dan is dat ook positief. Een rijbewijs is ook handig.

Wil je meer weten? Stuur ons dan je CV t.a.v. Fenna Bosgraaf, binnendienst@zonneenergieopmaat.nl.

 

Collectieve plaatsingen in De Bras in Den Haag

Vorige week is Zonne-energie op maat begonnen met de collectieve plaatsingen in De Bras in Den Haag. Ondanks het slechte weer zijn er al 6 zonne-installaties op woningen opgeleverd. De komende weken zullen er nog veel zonnepanelen in De Bras geplaatst gaan worden.

Heeft u ook interesse in het zelf opwekken van duurzame energie neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt nu nog gebruik maken van de collectiviteitskorting en subsidie van het Klimaatfonds.

 

 

Bewoners helpen bij plaatsen zonnepaneel

Maandag 5 februari startte ZonneEnergie Op Maat met het hijsen van de panelen op De Werf in Nootdorp en Ursulaplein Even en Oneven in Nieuwveen.

Maandag 5 februari startte ZonneEnergie Op Maat met het hijsen van de panelen op De Werf in Nootdorp en Ursulaplein Even en Oneven in Nieuwveen. Titi Tjong, bewoner van Ursulaplein oneven, gaf met een ‘druk op de knop’ het officiële startsignaal. Daarna werden kleurplaten uitgedeeld onder de aanwezige cliënten. Wie de mooiste plaat inkleurt ontvangt een prijs van ZonneEnergie Op Maat.

Op elk dak worden 60 panelen gelegd, daarmee wekken we per dak zo’n 16000 kWh per jaar op, dat is voldoende voor het gebruik van 4,5 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Per dak stoten we 8416 kg CO2 minder uit. Goed voor het milieu! En, over langere termijn berekend is zonne-energie goedkoper dan de traditionele energie die nu wordt ingekocht.

Bekijk hier de video:

 

Op vrijdagavond 19 januari om 20:00 uur presentatie zonne-energie in De Yp!

De Bras wordt steeds duurzamer !
Subsidie op zonnepanelen en BTW teruggave !

Zonne-Energie Op Maat heeft al op meer dan 50 woningen in Ypenburg zonnepanelen geplaatst. Onze zonnepanelen liggen onder andere aan de Oeverwallaan, Zomereik, Cypergras, Veenwortel, Melkeppe en Wilde Gagel.

Deze wijkgenoten wekken per jaar al ruim 150.000 kWh aan duurzame energie zelf op!

Op vrijdag 19 januari 2018 houdt Bewonersvereniging De Bras om 20:00 uur een Nieuwjaarsborrel in Buurtcentrum De Yp. Het thema van deze avond is ‘Duurzame energie in De Bras’. Zonne-Energie Op Maat zal een presentatie geven over het zelf opwekken van duurzame energie en u ook informatie verschaffen over subsidie mogelijkheden

Komt u ook naar de nieuwjaarsborrel en onze presentatie in De Yp op vrijdag 19 januari om 20:00 uur? Indien 19 januari u niet schikt, willen wij graag alsnog een vrijblijvende afspraak met u maken, om samen de mogelijkheden van het zelf opwekken van duurzame energie met u te bekijken en bespreken. Na dit gesprek werken wij een vrijblijvende offerte voor u uit, om zo inzicht te krijgen in de enorme kostenbesparing die voor u mogelijk is.

Collectief van 24 woningen in Teijlerstraat en omgeving afgerond

In november is Zonne-Energie Op Maat gestart met een collectief van 24 woningen in de Teijlerstraat, Vinkensteijnstraat, Noorderbeekstraat en Noorderbeekdwarsstraat. Door twee zeer enthousiaste bewoners Minke en Martijn is dit project geinitieerd. Ze hebben veel bewoners enthousiast gekregen, een informatieavond georganiseerd en extra subsidie geregeld via 070Energiek. Per woning zijn 8-18 panelen geplaatst, afhankelijk van het verbruik en de grootte van het dak. De voordelen van deze collectieve aanpak zijn groot voor de bewoners. Voor meer informatie, stuur een mail naar info@zonneenergieopmaat.nl.

3 lokaties van Ipsen de Bruggen voorzien van Zonnepanelen

Binnenkort start Zonne-Energie Op Maat met het plaatsen van 180 panelen op drie lokaties van Ipse de Bruggen. Er wordt gestart met een Solar Edge installatie op Nootdorp en Nieuwveen (2 locaties). Hierbij is SDE+ subsidie toegekend. Daarnaast is er al subsidie voor meerdere locaties, de intentie is om samen de gebouwen en werkzaamheden van Ipse de Bruggen verder te verduurzamen. Zonne-Energie Op Maat is zeer blij met deze nieuwe klant, we gaan samen voor een duurzame en langdurige relatie.Afbeeldingsresultaat voor ipse de bruggen

3200 panelen op Bloemenhal in Rijnsburg

Zonne-Energie Op Maat uit Den Haag heeft een grote order gegund gekregen. In het derde kwartaal van 2018 worden op een nieuw te bouwen Bloemenhal in Rijnsburg 3200 panelen geplaatst. Dit project wordt met eigen mensen uitgevoerd, met panelen van JA Solar en omvormers van Solar Edge. Hiermee wordt een hoge kwaliteit behaald. De PV-installatie maakt deel uit van de gehele technische installatie van het gebouw, dat wordt uitgevoerd en gemanaged door Groen en Aldenkamp Installatietechnieken uit Woerden (www.gati.nl). Het gehele project is berekend en voorbereid door Overdevest Adviseurs uit Den Haag, (www.overdevestadviseurs.nl).

Nieuwsbrief najaar 2017

Nieuwsbrief najaar 2017 Zonne-Energie Op Maat

In deze nieuwsbrief onder andere:

 • Salderingsregeling
 • Nieuwe app Omnik omvormers
 • Nieuwe projecten
 • Recensies
 • Subsidie gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Projecten

 

Nieuwsbrief najaar 2017

We hebben een goed voorjaar gehad en een mindere zomer. Dat heeft wel invloed op de resultaten, maar hooguit een paar procent.  Zonne-Energie Op Maat heeft de drukste periode ooit achter de rug, met onze (inmiddels) 9 medewerkers hebben we de afgelopen maanden meer dan 150 projecten uitgevoerd, meer dan 3.000 Zonnepanelen. De komende maanden wordt er gewoon doorgewerkt, een Zonne-installatie is er voor minimaal 25 jaar, dus het maakt niet uit of je in de zomer of winter start. Goed nieuws vanuit de overheid, de salderingsregeling is verlengd tot 2023. De prijzen van de zonnepanelen waren gedaald, maar vertonen nu weer een stijgende trend. Wij blijven hard werken aan kwaliteit en goed rendement. Vanwege de groei hebben we een extra opslag gehuurd. Ook zijn er nu meerdere bussen ingezet, waaronder de electrische Renault Kangoo.

Salderingsregeling

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met informatie over de toekomst van salderen. Hij stelt als opvolger vanaf 2023 een subsidie op teruglevering van zonnestroom of een investeringssubsidie voor.

Zoals bekend werd half december de motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) aangenomen om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren tot en met het jaar 2023. Minister Kamp stuurde in navolging hiervan de Tweede Kamer afgelopen januari het evaluatierapport ‘De historische impact van salderen’ toe. Naar aanleiding van het door PwC gemaakte rapport meldde de minister in het voorjaar het kabinetsbesluit over de toekomst van salderen te willen nemen. ECN startte als onderdeel hiervan afgelopen maart in opdracht van Kamp een onderzoek naar wat mensen momenteel motiveert of hindert bij het aanschaffen van zonnepanelen. De resultaten heeft Kamp nu naar de Tweede Kamer gestuurd; begeleid met zijn advies aangaande de salderingsregeling.

Uit de evaluatie van de regeling en een studie naar mogelijke wijzigingen blijkt volgens Kamp dat de huidige regeling geen netproblemen oplevert tot 2023. Een aanpassing van de regeling is pas mogelijk na verdere uitrol van de slimme meter. In de brief pleit minister Kamp ervoor om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de manier waarop bij particulieren de aanleg van zonnepanelen ook in de toekomst na 2023 kan worden gestimuleerd. Kamp geeft daarbij een voorzet voor 2 varianten: een subsidie op de teruglevering van zonnestroom en een investeringssubsidie. Bij de terugleversubsidie zou de salderingsregeling geheel afgeschaft en vervangen worden door een subsidie per opgewekte kilowattuur zonnestroom. Over de elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet ontvangt de zonnepaneleneigenaar een subsidie van de overheid bovenop de vergoeding die de zonnepaneleneigenaar van zijn leverancier ontvangt. Bij de investeringssubsidie zou de salderingsregeling geheel afgeschaft en vervangen worden door een eenmalige subsidie op het moment van de aanschaf van zonnepanelen. Kamp benadrukt in zijn brief dat de terugleversubsidie kan rekenen op de steun van verschillende marktpartijen terwijl investeringssubsidie met name kan rekenen op steun vanuit de bedrijven die energieopslagsystemen aanbieden.

Hoe dan ook is de uitrol van de slimme meter volgens Kamp noodzaak. Hij schrijft: ‘Voor de uitvoerbaarheid van alle onderzochte hervormingsvarianten is het noodzakelijk dat de kleinverbruiker over een meter beschikt die aan het net teruggeleverde en van het net afgenomen elektriciteit afzonderlijk kan meten. Daarom ligt een overgang naar een hervormingsvariant pas voor de hand op het moment dat een digitale meter grootschalig aanwezig is. Naar verwachting beschikt op 1 januari 2020 minimaal 80 procent van de huishoudens over een slimme meter.’

De keuze welke van de 2 voorkeursvarianten het wordt, wil de minister aan het nieuwe kabinet overlaten. Hij schrijft ten slotte: ‘De komende tijd werk ik de opties voor een nieuwe regeling en de daarbij horende overgangsregeling verder uit. Parallel daaraan zal ik inzetten op verdere aanbieding van slimme meters in de periode tot 2023. Het tijdelijk voortzetten van de salderingsregeling in afwachting van de verdere uitrol van de slimme meter zou gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid bieden, in lijn met de motie Jan Vos en Van Tongeren. Ook leidt deze tijdelijke verlenging niet tot congestieproblemen in het elektriciteitsnet.’

Nieuwe App voor Omnik omvormers

Al meer dan 6 jaar plaatsen we Omnik omvormers voor de seriele systemen (voor parallel plaatsen we Solar Edge). Omnik heeft 2 jaar gewerkt aan een nieuwe App.

De nieuwe versie van de Omnik portal app is officeel beschikbaar vanaf 1 juli 2017. Deze zal direct beschikbaar zijn voor de Apple (iOS) en Android en is te vinden in de App Store en Play Store.

Enkele nieuwe features zijn:

 • Installer account
 • Account registratie vernieuwd
 • Nieuwe gebruikers interface
 • Alerts analyse
 • Meerdere gegevens in een grafiek
 • En nog veel meer

In de nieuwe versie zal het ook mogelijk zijn om de status te bekijken van meerdere omvormers tegelijkertijd. De nieuwe versie kunt u vinden door in de App Store of Play Store te zoeken naar “Omnik Portal” of maak gebruik van de QR code. U kunt inloggen met uw eigen inloggegevens.

 

Nieuwe projecten

We blijven actief op verschillende markten. Veel projecten worden bij particulieren uitgevoerd, maar ook steeds meer voor bedrijven en gemeenten. Deze zomer hebben we een sporthal voorzien van 362 Full Black panelen met een parallelle aansturing met Solar Edge. Er is een speciale deur door ons gemaakt in de muur achter de tribune, om daar in een loze ruimte de omvormers op te hangen. Voor Staatsbosbeheer hebben we een project uitgevoerd in Uddel. Daarnaats hebben we in 2017 al meer dan 150 particulieren voorzien van zonnepanelen. Grote burenprojecten zijn o.a. uitgevoerd aan de Roerdomplaan en de Valkhof in Leidschendam. Daarnaast hebben we meerdere VvE’s geplaatst, waaronder aan de Sportlaan, waar 6 portieken zijn voorzien van omvormers in de technische liftruimte (met toestemming van de lift-installateur).

Ook hebben we bij een Vastgoedontwikkelaar meerdere plaatsingen uitgevoerd, bijgaand de foto van de technische ruimte met twee Omnik omvormers.

De wijk Duivenvoorden in Leidschendam is een enorm duurzame omgeving. Heel veel mensen hebben daar door Zonne-Energie op Maat zonnepanelen laten plaatsen. Bijgaande plattegrond geeft een indruk van de plaatsingen, inmiddels zijn al meer dan 70 woningen voorzien van zonnepanelen.

Indien u een plaatsing wilt bekijken dan bent u van harte welko, neem hiervoor contact op met onze Office-Manager, Fenna Bosgraaf, binnendienst@zonneenergieopmaat.nl.

 

Recensies van Klanten

We vinden het erg belangrijk dat klanten tevreden zijn. Hieronder een aantal berichten van onze klanten en wat foto’s van projecten (niet gekoppeld aan de berichten).

Anton van den Berg, 23 augustus 2017; Installatie werk uitstekend verzorgd door vriendelijke monteurs. Installatie gerealiseerd op de beloofde datum bij acceptatie offerte. Kan Zonne Energie Op Maat zeker aanbevelen. Pluspunt vergeleken bij de landelijke aanbieders dat men eerst komt kijken. Een groot voordeel voor de additionele werkzaamheden wat betreft kabeling en locatie omvormer.

Ton Dekker, 15 mei 2017; Van A tot Z prima geregeld. Eerste contacten duidelijk, goede offerte en een goede en KEURIG NETTE installatie afgeleverd! Klasse.

Guus Hendriks, 20 maart 2017;  Snel gelegd (17 panelen) en alles uitstekend afgewerkt en uitgelegd. Vanaf het allereerste contact met Carlo zijn we super tevreden met hoe het is gegaan/gedaan.

Patricia Dengerink, 23 november 2016; Fijn begin gesprek gehad met Carlo. De jongens die het kwamen monteren waren geschikte jongens. Tot op heden nog geen problemen met de zonnepanelen gehad

 

Subsidie Leidschendam-Voorburg en BTW teruggave

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft per 1 juli de pot voor de subsidie weer verhoogd. Inwoners kunnen hiermee 10-15% subsidie ontvangen. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze subsidie, de gemeente doet er alles aan om het zo duurzaam mogelijk te maken. Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk om de gehele BTW terug te vorderen. De gemiddelde terugverdientijd op een zonne-installatie is 5-7 jaar.

Vermogen panelen 300 Wp

Het vermogen van panelen groeit nog steeds. Inmiddels hebben we voor de blauwe Poly panelen standaard 275 Wp en voor de Full Black panelen 280 Wp. Daarnaast passen we ook meer 300 Wp panelen toe, deze zijn  relatief duurder, maar hiermee kan een hoger renedement gegenereerd worden.

Al eerder een offerte gehad en nog steeds interesse?

Wellicht heeft u in het verleden een offerte aangevraagd inzake zonne-energie en is het er om uiteenlopende redenen niet van gekomen. Uiteraard kunt u ons altijd vragen om een nieuwe offerte, met de nieuwste materialen. De prijzen zijn gedaald, dus de kans is groot dat u een aantrekkelijkere prijs krijgt aangeboden. U kunt altijd bij ons terecht. Bel ons op 070 – 2629416 of mail naar info@zonneenergieopmaat.nl


 

Projecten van Zonne-Energie Op Maat

Voor de meeste wijken en straten gelden collectieve voordelen. Daar kunnen de bewoners nog steeds gebruik van maken. Bijvoorbeeld in de wijken/straten:

 • Wijk Duivenvoorde, Leidschendam
 • Wijk Wielingen, Alphen aan den Rijn
 • Wijk ‘van Royenstraat’ Voorburg
 • Wijk Bezuidenhout, Jacob Mosselstraat Den Haag
 • VvE de Waterrand in Alphen aan den Rijn
 • Darwinstraat Den Haag
 • Beetsstraat Den Haag
 • Lammenschansweg Leiden
 • Beethovenlaan Leidschendam
 • Groningsestraat Den Haag/Scheveningen
 • Fellowshiplaan Ypenburg
 • P.J. Willekenslaan Rijswijk
 • Laan van Meerdervoort Den Haag
 • Vrijburgstraat Voorburg

 

Uiteraard kunnen andere wijken ook hun voordeel doen met een collectieve actie. Dat kan al vanaf 2 woningen! Mail voor informatie naar info@zonneenergieopmaat.nl, of bel 070-2 62 94 16.

 

 

Startende monteurs

Zonne-Energie Op Maat Den Haag

Zonne-Energie Op Maat zoekt startende monteurs! Zonne-Energie Op Maat is een toonaangevend specialist op het gebied van zonne-energie in Zuid-Holland. Met onze 9 medewerkers hebben we al meer dan 1.100 projecten uitgevoerd. Deze sterk groeiende organisatie geeft advies betreffende zonnestroom, verkoopt pv-installaties van de hoogste kwaliteit en installeert de beste zonnepaneelsystemen. Wij zijn een no-nonsense organisatie, lekker informeel en met korte lijnen.

Omdat Zonne-Energie Op Maat blijft doorgroeien zijn we op zoek naar sterke jongemannen of vrouwen die graag de handen uit de mouwen steken én bereid zijn zich te ontwikkelen tot zonnepanelen-monteur. Je leest het dus goed, ervaring is niet nodig. Een goede inzet wel!

Je maakt direct deel uit van een ervaren team dat verantwoordelijk is voor het plaatsen van zonnepanelen bij onze klanten. Je werkzaamheden zullen zich uitbreiden wanneer je jezelf goed ontwikkelt, maar in eerste instantie zullen deze zijn;

 • Het ophangen van omvormers
 • Kabels trekken
 • Zonnepanelen monteren
 • Montagemateriaal plaatsen, dit kan bij particulieren thuis zijn maar ook op een school of sporthal.

  Wat bieden wij jou?

 • Een contract voor 40 uur in de week
 • Werken in een groeiende organisatie
 • Cursussen op eigen werkgebied
 • Een resultaatgerichte en gezellige werksfeer
 • Zelfstandig werken in de buitenlucht
 • Technische uitdagingen
 • Verdiensten in overleg
 • Leuke bedrijfsuitjes

Wat vragen wij van jou?

 • Bekend zijn met veiligheidsvoorschriften en in het bezit zijn van een geldig VCA certificaat (of bereid zijn deze te willen halen)
 • Representatief
 • Communicatief vaardig (beheersing Nederlandse taal)
 • Zelfstandige werkhouding
 • Gevoel voor techniek
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Geen hoogtevrees 😉
 • In bezit van rijbewijs

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan jouw CV en motivatie naar: info@zonneenergieopmaat.nl .
Voor meer informatie kan je bellen met 070-262 94 16